ΒΙΚΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ: Αξίωμά μας είναι η ΣΥΝΕΝΩΣΗ όλων των Ελευθέρων Ελλήνων απανταχού της Γης, μακριά από χρώματα, δόγματα και κόμματα

ΒΙΚΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΔΗΜΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.ΣΥ.

cf87ceb1cf81ceb1cebbceb1cebccf80cebfcf85cf83Viky Charalambous Η δημιουργία της συνέλευσης του «Ε.ΣΥ.» δεν αποσκοπεί στο να δημιουργηθεί μια ακόμα διαιρετική κίνηση όπως είναι ο ρόλος των κομμάτων, αλλά ούτε προσπαθούμε να φτιάξουμε οργανώσεις και κινήματα.

Δηλώνουμε ΚΑΤΑ της κομματοποίησης των Εθνών. Κεντρικός άξονας λειτουργίας είναι η αναζήτηση της αλήθειας μέσα από τον ελληνικό στοχασμό και όχι μόνον η εθνική μας ανάταση.

Η διακήρυξη της Ε.ΣΥ. θέτει θέμα θέσπισης θεμελιωδών κανόνων, όπως η αρχή της διοίκησης του Έθνους / Κράτους και θέτει την κατευθυντήρια γραμμή για την προετοιμασία των οργανικών νόμων που θα θέτουν τις αρχές του «Άρχειν και Άρχεσαι», την προστασία και περιφρούρηση των φυσικών δικαιωμάτων και ελευθεριών του λαού, προβλέποντας τη συμμετοχή του κοινού στην διακυβέρνηση και τον έλεγχο της άσκησης της κρατικής εξουσίας, καθώς και τη διάρθρωση πολιτικής δομής για να επιτευχθεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και σταθερότητα, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη την κοινή γνώμη και έχοντας γνώμονα τους κανόνες του δικαίου.

Αξίωμά μας είναι η ΣΥΝΕΝΩΣΗ όλων των Ελευθέρων Ελλήνων απανταχού της Γης, μακριά από χρώματα, δόγματα και κόμματα, για να εξελιχτεί και ν’ αποτελέσει ένα δυνατό πυρήνα αντίστασης και άμυνας της θετικής και ενεργειακής Ανθρωπότητας προς τις έξωθεν και έσωθεν απειλές όλων των ειδών.

Στην Ε.ΣΥ. δεν υπάρχει ιεραρχία αλλά όλα τα ορκισμένα μέλη θα είναι ισότιμα. Είναι υπόσχεση τιμής στο “ΕΛΛΑΝΙΟΝ ΦΩΣ” ότι όλοι μας υπηρετούμε το δίκαιο και θα προσφέρουμε χωρίς να αναμένουμε να πάρουμε πίσω κάποιο αντάλλαγμα.

Το όραμά μας είναι η ενεργοποίηση μιας άλλης Ελληνικής χρυσής εποχής, η επαναφορά σε υγιή επίπεδα με γνώμονα τις ηθικές και νοητικές αρετές, η ιεράρχηση των αναγκών της παγκόσμιας κοινωνίας με μέτρο, χωρίς ακρότητες, υπερβολικό πλουτισμό προς όφελος των εκλεκτών και εξαθλίωση, υποδούλωση, πενία και ανέχεια εις βάρος των πολλών.

Επιδιώκουμε την ανθρώπινη εξέλιξη δια μέσου της μάθησης και της αυτοκριτικής για να οδηγηθούμε προς την γνώση και την αυτοβελτίωση, ατομικά, κοινωνικά αλλά και συμπαντικά. Πάνω σε αυτές τις αρχές, θα εργαστούμε συστηματικά για να δημιουργήσουμε τη βάση και τα θεμέλια πάνω στα οποία θα σταθούμε για να επανεκκινήσουμε ένα καλύτερο αύριο.

Ένα αύριο που η ελευθερία και η ανεξαρτησία του ατόμου θα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος, όπου δεν θα χωράνε ανίκανοι πολιτικοί, ιεράρχες που καπηλεύονται και καταπατούν τα δικαιώματα των πολιτών και πατάνε επί πτωμάτων, που δεν σέβονται τον όρκο τους, που προδώνουν το Σύνταγμα, που δεν σέβονται την ψήφο των πολιτών και την ανάθεση που τους έγινε για να τους αντιπροσωπεύσουν με σύνεση και σοβαρότητα.

ΣΚΟΠΟΙ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΡΙΣΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ
Ως κύριο σκοπό του ο Ε.ΣΥ. έχει την ανάδειξη της πραγματικής Δημοκρατίας, με επιλογή αρχών από τους θεσμούς της Δημοκρατίας της Αθήνας και της Σπάρτης, των κλασικών χρόνων και την εφαρμογή τους στην σύγχρονη εποχή. Στόχος του Ε.ΣΥ. είναι η πνευματική ανέλιξη των Ελλήνων πολιτών, μέσω της προωθήσεως των επιστημών και των τεχνών, ώστε το αθάνατο ελληνικό πνεύμα να φθάσει στα απώτερα σημεία των δυνατοτήτων του και να διαχυθεί παγκοσμίως, προς όφελος όλης της ανθρωπότητας.

Το Ε.ΣΥ προσβλέπει επίσης στην ανάκτηση της πλήρους ελευθερίας εκφράσεως του ελληνικού λαού σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο, κατοχυρώνοντας έτσι την αξιοκρατία, δικαιοσύνη, ισηγορία, ισονομία και ισοπολιτεία. Ισοπολιτεία όμως σημαίνει πάντοτε με σεβασμό στην ελευθερία εκφράσεως οποιασδήποτε άλλης φυλής ανά τον πλανήτη.

1. Ο πυρήνας της πόλης είναι η οικογένεια. Αυτή δομείται στην ουσία από την ένωση του άντρα με τη γυναίκα, από τα παιδιά, το προσωπικό (στην επιχείρηση) και τα περιουσιακά στοιχεία δηλαδή την ιδιοκτησία. Μέσα στην οικογένεια δημιουργούνται οι τέσσερις μορφές κοινωνικής σχέσης: η Δεσποτική, δηλαδή η εξουσία του κυρίου πάνω στον εργαζόμενο, η Συζυγική, η Πατρική και η Χρηματιστική, που αφορά δηλαδή τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων. 

2. Πολλές οικογένειες σχηματίζουν την κώμη, πολλές κώμες την πόλη, πολλές πόλεις το κράτος. Η διαμόρφωση της πόλης είναι αποτέλεσμα εξέλιξης που περνά από διάφορα στάδια.

3. Αυτή η εξελικτική πορεία της Πόλης και κατ’ επέκταση του Κράτους και της λειτουργίας σε αυτό, προ-υπήρχε από το άτομο γιατί αποτελεί τη συμπαντική νομοτέλεια της φύσης και ο σκοπός της Πόλης μέσα σε ένα Κράτος είναι ηθικοπλαστικός. Επειδή η πόλη προηγείται ως όλον από τα μέρη της, τους ανθρώπους και κατ’ επέκταση της οικογένειας, για τους οποίους αποτελεί τον φυσικό τους χώρο, 

4. Η Πόλη και κατ’ επέκταση η Πολιτεία, θα πρέπει να λειτουργεί με μέτρο με σκοπό την αποφυγή της «παρέκβασης», δηλαδή της αποκέντρωσης από την ορθή μεσότητα, προς τα δυο άκρα την υπερβολή και την έλλειψη. 

5. Η κατάληξη της εξελικτικής πορείας της κοινωνίας αποτελεί εν γένει τη φύση της και ο σκοπός και τέλος ταυτίζεται με την τελειότητα- ορθή μεσότητα.

6. Το ον άνθρωπος από τη φύση του υποχρεούται να ζει στην κοινωνία – πόλη – πολιτεία και η οποία θα πρέπει να διέπεται από τις αρχές της σωστής Δημοκρατίας που οφείλει να σέβεται τους πολίτες της και να φροντίζει για το καλό όλων, η οποία επίσης χρειάζεται υπεύθυνους πολίτες για να δομηθεί σωστά.

7. Η «ΟΡΘΗ – Ιδανική Πολιτεία» που είναι ο στόχος της Ε.ΣΥ θα πρέπει να
α) επιδιώκει το κοινό συμφέρον των πολιτών,
a) διέπεται από νόμους και κανονισμούς και οι κυβερνώντες θα πρέπει να είναι οι θεματοφύλακες των νόμων (νομοφύλακες) και υπηρέτες τους. Νόμοι δεν είναι μόνο οι γραπτοί νόμοι, αλλά και το έθιμο και το εθιμικό δίκαιο που τοποθετείται πάνω από το νόμο. Ο νόμος μπορεί να μετονομαστεί ως ο ΝΟΥΣ που στην ουσία δεν μπορεί να έχει διαφορετικές ορέξεις που ενεργούν κατά το δοκούν. 
b) αναγνωρίζεται ως ένα διαφοροποιημένο σύνολο και όχι ως ένα ενιαίο σύνολο. Δεν νοείται η κοινοκτημοσύνη περιουσιών ή άλλων, γιατί κάτι τέτοιο δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα της πολιτείας, γιατί αν όλα ανήκουν σε όλους, μοιραία κανένας δεν θα φροντίζει για τίποτα. Πρέπει να προστατευτεί η ιδιοκτησία και η οικογένεια, που στην ουσία δεν είναι η ισότητα που θα εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία αλλά η μεσότητα, δηλαδή το μέτρο. Η Κατοχή της Περιουσίας, δεν θα πρέπει να αφήνει περιθώρια αθέμιτου/ αδικαιολόγητου πλουτισμού ούτε όμως και να οδηγήσει στην ανέχεια. 
c) παρέχει τις βάσεις για να διανεμηθεί αρμονικά ο πλούτος του κοινωνικού συνόλου/ Κράτους ούτως ώστε να αποφευχθούν τα «άκρα» γιατί όπου υπάρχουν οι πολύ πλούσιοι γίνονται αλαζονικοί και εκμεταλλευτές ενώ οι πένητες οδηγούνται στο έγκλημα και το δόλο. 
d) εξασφαλίζει την επιβίωση και διασφαλίζει την ευζωία του πολίτη.
e) διατηρεί το δικαίωμα του πολίτη για να έχει ίσα δικαιώματα ανέλιξης
f) εκπαιδεύονται οι άνθρωποι σε ενάρετους πολίτες όπου η ηθική και η πολιτική να έχουν στενή σχέση. Και τα δυο στοχεύουν στην ανάπτυξη του ανώτερου ανθρώπινου στοιχείου, στην εξελικτική παιδεία, που είναι το μόνο μέσο που μπορεί να καθοδηγήσει στον ενάρετο βίο ως την μόνη οδό προς την ελευθερία. 
g) δίνει σε όλους χωρίς διάκριση το δικαίωμα και τα σωστά εργαλεία να μορφωθούν και να αναπτυχθούν ως προσωπικότητες.
h) μπορέσει να αναδείξει τη γνώση του πολίτη με τη σωστή εκπαίδευση και να τον κατατάξει στα σωστά νευραλγικά σημεία της λειτουργίας της πόλης. Ο κάθε πολίτης έχει την δική του θέση και ιδιαιτερότητα. Με σοφή διοίκηση θα πρέπει να μπορούν οι πολίτες να υπηρετούν στις σωστές θέσεις και αναλόγως με τις ικανότητές τους ούτως ώστε να μπορούν, δια μέσου μιας εξελικτικής πορείας να αποτελέσουν τον ακρογωνιαίο λίθο ενός ελεύθερου ελληνικού πολιτεύματος.
i) απομονωθούν από την άλλη, όλοι οι άνθρωποι εκείνοι που είναι ψυχικά ή/ και υλικά δούλοι και που δεν μπορούν να συνεισφέρουν στο σύνολο με τον ίδιο τρόπο όπως ο ελεύθερα σκεπτόμενος Έλληνας πολίτης στην εξελικτική πορεία της πολιτείας και του πολιτεύματος. Ακόμα και τους νοητικά «δούλους», θα μπορεί να τους κατατάξει σε ένα σημείο όπου να μην μπορούν να κάνουν ζημιά, αλλά να μπορούν να ενταχθούν με παραγωγικό τρόπο στο σύνολο της δράσης και αντίδρασης, ούτως ώστε ακόμα και αυτοί να συμβάλλουν τελικώς στην εξελικτική πορεία προς το «Άριστο Πολίτευμα».
j) επιβάλλεται οι νέοι να εκπαιδεύονται σύμφωνα με το πολίτευμα, διότι η νοοτροπία που καλλιεργεί κάθε πολίτευμα αποτελεί συνήθως παράγοντα και διατήρησης του, αλλά και αρχικής εγκαθίδρυσης του.

ΕΝΝΟΙΑ ΠΟΛΙΤΗΣ, ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ
1. Ο Όρος Πολίτης, μπορεί να καταχωρηθεί ότι είναι όποιος έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στη βουλευτική ή δικαστική εξουσία είτε μόνος του είτε δια αντιπροσώπου του και η Πόλη είναι το πλήθος όλων τούτων των πολιτών που είναι ικανό να αντιμετωπίσει και να περιφρουρήσει με δικά του μέσα τις βιοτικές τους ανάγκες.

2. Ο Πολίτης θα πρέπει να διέπεται από την αρχή «ΆΡΧΕΙΝ ΚΑΙ ΆΡΧΕΣΘΑΙ» για να επιτευχθεί το «ΑΡΙΣΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ». Οι Πολίτες θα πρέπει να είναι ενεργοί πολίτες, θα πρέπει ν’ αναλαμβάνουν δράσεις και ν’ αντιλαμβάνονται ότι δεν έχουν μόνο δικαιώματα αλλά έχουν και αντίστοιχες υποχρεώσεις, αφού στην έννοια του «πολίτου» περιλαμβάνεται η έννοια του «οπλίτου», δηλαδή του μάχιμου-ενεργού.

3. Ο Πολίτης δεν θα πρέπει να καταχράται το δικαίωμα της ελευθερίας και της ισότητας, δεν θα πρέπει να θεωρεί την αυθάδεια ως δικαίωμα, την παρανομία ως ελευθερία, την αναίδεια του λόγου ως ισότητα και την αναρχία ως ευδαιμονία γιατί αυτό είναι η πηγή στο να αυτοκαταστραφεί η Δημοκρατία. Ο άνθρωπος, για να λειτουργήσει σωστά, χρειάζεται τη συνοχή, συνδρομή και τη συνεργασία με τον δίπλα του και όλες οι πολλαπλές ανάγκες βοηθούνται μεταξύ τους και με αυτό χτίζεται η «Πολιτεία». Ξέρει να σέβεται την προσωπικότητα του διπλανού του και να του αναγνωρίζει το δικαίωμα να είναι διαφορετικός από αυτόν.

4. Ο υπεύθυνος και σωστά εκπαιδευμένος πολίτης τοποθετεί το καλό του συνόλου πάνω από το δικό του συμφέρον, επειδή καταλαβαίνει ότι αν το σύνολο δεν ευημερεί, μακροπρόθεσμα ούτε ο ίδιος θα μπορεί να ευημερεί. Και πάνω από όλα αγωνίζεται για τα κοινά σαν να είναι ιδιωτική του εργασία και υποχρέωση και μόνο έτσι μπορεί να καταλαβαίνει ότι η δική του συμβολή είναι σημαντικότατη και καταλυτική.

5. Όποιος δεν είναι ικανός να συμμετέχει σε μια κοινότητα ή δεν του χρειάζεται επειδή είναι αυτάρκης, σε καμιά περίπτωση δεν αποτελεί μέρος της πόλης και του συμπαγούς συνόλου που μπορούν να αποτελέσουν με τη σειρά τους την Πολιτεία και κατ’ επέκταση το Κράτος.

6. Ο Πολίτης καλείται να καλλιεργήσει την συνεχή εκπαίδευση από το λίκνο μέχρι το μνήμα κατά το Σολώνειο ρηθέν «ΓΗΡΑΣΚΩ ΑΕΙ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ».

7. Ο άνθρωπος γεννιέται έχοντας έμφυτες ικανότητες που μπορούν να τον οδηγήσουν στην κατάκτηση των τεσσάρων βαθμίδων της αρετής, δηλαδή την φρόνηση, σωφροσύνη, ανδρεία και δικαιοσύνη. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μέλημα της Πολιτείας ώστε με τη σωστή εκπαίδευση να μπορέσει ν’ αξιοποιήσει τις ικανότητες του και να κατακτήσει την ΑΡΕΤΗ. Κατακτώντας ο πολίτης την αρετή, αποκτά πνεύμα, είναι απαλλαγμένος από φανατισμό, αγαπάει και υπερασπίζεται την μεγάλη του ιστορική υποχρέωση προς την Εθνική του υπόσταση και ιερά κληρονομιά της Ελλάδος.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 
1. Καλούνται οι Έλληνες να διεκδικήσουν μέσα από την συνέλευση του Ε.ΣΥ. τα δικαιώματά αλλά και να γνωρίζουν και τις υποχρεώσεις τους για την εύρυθμη λειτουργία του κοινωνικού συνόλου, της «Αρίστης Πολιτείας» όπως αυτά απορρέουν από το Σύνταγμα.

2. Τα τρία βασικά δικαιώματα του Πολίτη, όπως περιγράφονται και στο Σύνταγμα, είναι η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ, ΚΑΙ Η ΙΣΟΠΟΛΙΤΕΙΑ.

3. Όλες οι εξουσίες πηγάζουν και ελέγχονται επ’ ευθείας από το λαό και η Πολιτεία, όπως εξάλλου περιγράφεται και στο Σύνταγμα, το σέβεται και εγγυάται γι’ αυτό. Θεμέλιο του Πολιτεύματος είναι η Λαϊκή Κυριαρχία, όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του έθνους.

4. Η Δημοκρατία χρειάζεται ενεργούς και Υπευθύνους Πολίτες. Πολίτες που να αναλαμβάνουν μερίδιο της ευθύνης, που γνωρίζουν τα δικαιώματά τους αλλά και τις υποχρεώσεις τους. Οι Πολίτες πρέπει να συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους. Γι’ αυτό για να οριστεί η αναλογία θα πρέπει να δημιουργηθούν τέτοιοι φορείς που να μπορούν να ελέγξουν και ν’ αξιολογήσουν τις πραγματικές δυνάμεις του Πολίτη για δίκαιη κατανομή των βαρών.

5. Η πολιτεία οφείλει να σέβεται τους πολίτες της και να φροντίζει για το καλό όλων. Να δίνει σε όλους χωρίς διάκριση το δικαίωμα να μορφωθούν και να αναπτυχθούν ως προσωπικότητες. Να παρέχει ευκαιρίες για όλους και να στηρίζεται στην αξιοκρατία και την ισοπολιτεία. Και βασικό όργανο για τη διαφύλαξή τους, η δυνατότητα ελέγχου του κάθε πολίτη από το σύνολο των πολιτών, όπως και του συνόλου από τον οποιοδήποτε πολίτη και γι’ αυτό το λόγο δημιουργήθηκαν οι Θεσμοί οι οποίοι θα πρέπει να διορθωθούν και να ακολουθούν τους λόγους που αρχικά δημιουργήθηκαν.

6. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων όλων των αρχών του Κράτους, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια τα δικαιώματα και οι ελευθερίες του Πολίτη. Τα δικαιώματα, όπως αυτά ορίζονται και αναγνωρίζονται στο Σύνταγμα ρητά, σιωπηρά ή και με τις διατάξεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου, πρέπει να προστατεύονται και να είναι άμεσα δεσμευτικά με τον ίδιο τρόπο στο συμβούλιο των Υπουργών, στα Δικαστήρια και όλα τα κρατικά όργανα και φορείς, κατά την θέσπιση, ερμηνεία και εφαρμογή των νόμων.

7. Το άτομο θα πρέπει να μπορεί να επικαλεστεί την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή να ασκήσει τα δικαιώματα και ελευθερίες που απορρέουν από το Σύνταγμα, χωρίς όμως να παραβιάζουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων προσώπων, ή οι πράξεις του να είναι αντίθετες προς το Σύνταγμα και τα Χρηστά Ήθη.

8. Όποιο πρόσωπο του οποίου τα δικαιώματα και οι ελευθερίες παραβιάζονται θα πρέπει να επικαλεστεί τις διατάξεις του Συντάγματος για να ασκήσει αγωγή ή να υπερασπιστεί τον εαυτό του στο δικαστήριο με γρήγορες διαδικασίες που να αποφέρουν σύντομα αποτελέσματα.

9. Όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτου φύλου είναι ίσοι ενώπιον του νόμου, έχουν τα ίδια δικαιώματα και θα πρέπει να απολαμβάνουν ίσης προστασίας από το νόμο.

10. Ένα άτομο θα πρέπει να απολαμβάνει το δικαίωμα και την ελευθερία στη ζωή και κανένας δεν έχει δικαίωμα να παρεμβάλει ή να του στερεί τέτοια δικαιώματα με οιονδήποτε τρόπο, παραμόνο σε περιπτώσεις παραβάσεων θα πρέπει να ακολουθούνται οι νόμοι.

11. Οι Αρετές που περικλείουν τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του Ανθρώπου μπορούν να περιοριστούν στις Νοητικές και στις ηθικές Αρετές.

12. Οι Νοητικές Αρετές χαρακτηρίζουν την υψίστη τριάδα. Σοφία – Σύνεση – Φρόνηση και είναι αυτές οι αρετές που χαρακτηρίζουν τον Πολίτη ως προς τη ευρύτερη έννοια της Άριστης Πολιτείας. Οι Αρετές αυτές δεν χαρακτηρίζονται από την έλλειψη ή την υπερβολή, δεν έχουν μεταλλάξεις και παραλλαγές γιατί είναι αυτό που είτε το έχει κανείς είτε όχι. Οπότε δεν υπάρχει ανάλυση και διάσπαση σε αυτές τις Νοητικές Αρετές. Αυτό μπορεί να προκύψει μόνο δια μέσου της σωστής εκπαίδευσης του νου.

13. Οι δώδεκα Ηθικές Αρετές όμως συνοδεύονται με τις αντίστοιχες Νοητικές Αρετές, είναι θεμέλιο της ομαλής λειτουργίας του Ιδανικού Πολιτεύματος». Η κάθε μια από αυτές τις ΗΘΙΚΕΣ ΑΡΕΤΕΣ χωρίζονται πάντοτε σε 3 επίπεδα. Το Κεντρικό επίπεδο με την απόλυτη έννοια της τελειότητας, βρίσκεται στην κορυφή η ΜΕΣΟΤΗΤΑ ενώ στο αριστερό άκρο τοποθετείται η ΈΛΛΕΙΨΗ και στο δεξί η ΥΠΕΡΒΟΛΗ. Για ευκολία στην κατανόηση, ο Αριστοτέλης τοποθέτησε τις Αρετές, την κάθε μια ξεχωριστά, σε ένα μοιρογνωμόνιο. Εάν ο δείκτης κινηθεί είτε στο απειροελάχιστο από το κέντρο που είναι η Απόλυτη Αρετή, είτε αριστερά είτε προς δεξιά, αρχίζει να απομακρύνεται από την Μεσότητα- ΜΟΝΑΔΙΚΗ σωστή συμπεριφορά της ΗΘΙΚΗΣ ΑΡΕΤΗΣ και να οδεύει ο Πολίτης προς την λανθασμένη πορεία απομάκρυνσης από τον κεντρικό πόλο του απόλυτου μηδέν. Άρα στην ουσία, όλες οι λύσεις των 180 μοιρών, μόνο μία εξ’ αυτών είναι η ορθή, ενώ οι άλλες 179 είναι οι λανθασμένες!

ΈΛΛΕΙΨΗ (αριστερά)        ΜΕΣΟΤΗΤΑ (Κέντρο)         ΥΠΕΡΒΟΛΗ (Δεξιά)
Δειλία                                     Ανδρεία                                      Θράσος
Αναισθησία                           Σωφροσύνη                               Ακολασία

Ανελευθερία                         Ελευθεριότητα                         Ασωτία

Μικροπρέπεια                      Μεγαλοπρέπεια                        Απειροκαλία
Μικροψυχία                          Μεγαλοψυχία                           Χαυνότητα
Αφιλοτιμία                             Φιλοτιμία                                  Αδιαφορία
Αοργησία                                Πραότητα                                 Οργιλότητα
Ειρωνεία                                Αλήθεια                                     Αλαζονεία
Αγροικία                                 Ευτραπελεία                            Βωμολοχία
Δυσκολία                                Φιλία                                          Κολακεία
Κατάπληξη                            Αιδώς                                          Αναισχυντία

Επιχαιρεκακία                      Νέμεση                                       Φθόνος

Αυτές οι Αρετές αποτελούν τη βασική σύσταση του Ιδεατού Πολίτη που είναι ενεργό μέλος της Ιδανικής Πολιτείας. Μέλημα της Συνέλευσης Ελλήνων Ε.ΣΥ., είναι να επαναφέρει τον άνθρωπο στη Μεσότητα, δηλαδή στην ορθότητα δια μέσου της διδαχής της σωστής Ελληνικής Παιδείας, να δοθούν τέτοια εργαλεία που να βοηθήσουν στην «ΤΕΧΝΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΥ» του «Οδοιπόρου – Πολίτη» ούτως ώστε να τείνει να κατευθύνεται συστηματικά προς το κέντρο/ μεσότητα/ απόλυτο μηδέν και άρα να κατευθύνεται συνεχώς προς τον τελικό στόχο του κέντρου, της απόλυτης μεσότητας. Θα δοθούν τα εφόδια για να μπορεί να καλλιεργήσει τη νόηση για να «μετρήσει» την Ψυχή και να προσδιοριστεί το «ΕΓΩ» και σε πιο στάδιο βρίσκεται.

Αυτή η πρωτοποριακή μέθοδος αναμέτρησης της ΑΡΕΤΗΣ διά μέσου της ΓΕΩ-μετριας για να καθοριστεί η ΕΓΩ-μετρία είναι ένας απόλυτα ευφυής τρόπος προσέγγισης και καθορισμού των Αρετών του Πολίτη που πρέπει να είναι ομαλά συνδεδεμένος και σε απόλυτη αρμονία με τους γύρω του.

Και ο απώτερος σκοπός είναι να υπάρχει τέτοια εκπαίδευση ολιστικής προσέγγισης ούτως ώστε να φτάσει στην «τέχνωση του νου» δια μέσου της Συστημικής δυναμικής για να καταφέρει τελικώς ο Πολίτης να συντονίσει τις 12 αρετές μαζί, να καταφέρει να φέρει τους δείκτες να γίνουν απόλυτα κάθετοι και με κατεύθυνση προς τα πάνω που είναι το απόλυτο κέντρο της ΗΘΙΚΗΣ και παράλληλα να θέσει σε ισχύ τις άλλες Αρετές τις Νοητικές τότε αυτό οδηγεί σε ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ και έτσι καταφέρνει να προχωρήσει σε ένα άλλο επίπεδο, όπου δύναται ν’ ανοίξει τις πύλες προς το 3ο μάτι τον κόσμο του Αιθέρα της ανώτερης διάστασης, να συντονίσει το ΟΡΑΝ με το ΟΝΑΡ και να μπει στον κόσμο των Αϊδίων του ανώτερου κόσμου του Αιθέρα!

14. Η Παιδεία αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο της ορθής λειτουργίας της ιδανικής Πολιτείας, είναι το μόνο μέσο με στόχο των πολιτικών ηθικά αγαθών. Χωρίς την ορθή Παιδεία, δεν μπορεί να καθοριστεί η Τάξη της Λειτουργίας σε ένα σύνολο που βασίζεται όλο το οικοδόμημα της Πολιτείας. Η Παιδεία στηρίζει την νοητική κατασκευή του Πολίτη, την Απόλυτη ιδεατή Δικαιοσύνη για τον Άρχοντα αλλά και για τον Αρχόμενο που αποσκοπεί στο να διατηρήσει την πολυμορφικότητα και της αυτάρκειας των ατόμων που λειτουργούν ως αγαθό με το αριθμητικό μέγεθος κάτω από την ενοποιημένη Ιδανική Πολιτεία όπου καθορίζεται η εξουσία των πολλών και όχι της ολιγαρχίας.

15. Η περιφρούρηση και ο σεβασμός της ατομικότητας του κάθε πολίτη ξεχωριστά είναι το βασικό κριτήριο της ευδαιμονίας του συνόλου και της ίδιας της Πολιτείας, η οποία με τη σειρά της θα πρέπει να θεωρηθεί ως το ανώτερο όργανο πάνω από το άτομο που θα πρέπει να λειτουργεί αρμονικά προς το κοινό συμφέρον όλων των πολιτών σεβόμενη την πολυμορφία και τη διαφορετικότητα των πολιτών που την απαρτίζουν.

16. Ο Πολίτης θα πρέπει να κυριαρχεί με μέτρο τις επιθυμίες του ούτως ώστε να καλλιεργήσει την φυσική του ιδιοσυγκρασία στο να γίνει ένας παραγωγικός πολίτης ο οποίος θα χαίρεται με υγιή τρόπο την ευδαιμονία. Θα πρέπει να αποφύγει στο να μετατρέπεται σε ένα «κηφήνα» δυνάστη που καταντά τυραννικός για να επιβιώσει ζώντας εις βάρος των άλλων αφού καταλήγει να ξοδεύει όλες τις περιουσίες του με αποτέλεσμα ν’ αρχίζει να δανείζεται μέχρι το έσχατο σημείο και όταν όλα εξαντληθούν και λόγω των ανικανοποίητων του επιθυμιών να γίνεται στην πορεία μανιακός, βίαιος, άρπαγας ληστής και να προσπαθεί να φέρει στην πόλη όμοιούς του για να τρέφεται από την κολακεία και την δουλοπρέπεια χωρίς να έχει πραγματικούς φίλους αφού είναι ο δυνάστης όλων των άλλων.

17. Η πρόνοια για τις ασθενέστερες τάξεις θα πρέπει να γίνει με σύνεση γιατί αυτή η τάξη είναι η κινητήρια εργατική δύναμη για να παραχθεί ο πλούτος αλλά και αποτελεί και τον πυρήνα άμυνας και επίθεσης στους εθνικούς πολέμους ή/ και συμμαχίες.

18. Θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για να απορροφηθεί ο ενεργός πληθυσμός σε εργασίες ούτως ώστε να διατηρηθεί η ισορροπία της Δημοκρατικής κοινωνίας, να συμπληρωθούν με παράλληλη οργάνωση η δημόσια πρόνοια και η περίθαλψη. Οι μακροχρόνιοι πόλεμοι/ εσωτερικοί και εξωτερικοί αλλά και η παρατεταμένες οικονομικές κρίσεις δεν άφησαν περιθώριο στη χώρα να αναπτυχθεί φυσιολογικά και να δημιουργήσει τους φυσικούς προστατευτικούς κλοιούς για το Λαό της.

Ε.ΣΥ. και μόνο ΕΣΥ και όλοι μαζί ΕΜΕΙΣ!

Ενωθείτε κάτω από την τοπική σας “Ελλήνων Συνέλευσις”, Μακριά από Κόμματα, Δόγματα, Χρώματα! Συναθροιστείτε ως Ομόνοοι και Ομόψυχοι, ενεργοποιηθείτε να αναδείξετε τους πραγματικούς άρτιους της κάθε ξεχωριστής περιοχής. Από τον Έβρο, στο Καστελόριζο, στην Κρήτη, στην Κύπρο, στην Κέρκυρα.. Και να λειτουργήσουμε την πραγματική Δημοκρατία.

Η Ελλάδα ως η Χώρα του Φωτός, το παγκόσμιο Βασίλειο της Γαίας/ Γής, αποτελεί την μια και αδιαίρετη μονάδα. Γι’ αυτό είναι επιτακτικό να Συνενωθούν οι Έλληνες για να αποτελέσουν ξανά τον πυρήνα δημιουργίας μιας άλλης νέας Χρυσής Εποχής. 
Συνένωση όλων των Ελλήνων απανταχού της Γαίας, στόχος μας η 5η Εθνοσυνέλευση..

10945729_10205699230828107_1936094147499141595_n10689976_10205699231748130_5048579638455103139_n

10940988_10205703566976508_5352971096473215721_n

Αφήστε μια απάντηση