«ο κύβος ερρίφθη»

ΑΛΦΕΙΟΡΡΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΣΑΜΙΟΥ

„Α. […] οὐ γαμεῖς, ἂν νοῦν ἔχῃς, τοῦτον καταλείπων τὸν βίον. Γεγάμηκα γὰρ καὐτος · διὰ τοῦτό σοι παραινῶ μὴ γαμεῖν.
Β. Δεδογμένον τὸ πρᾶγμ’ · ἀνερρίφθω κύβος.“

Οι κύβοι ήταν αγαπημένο παιχνίδι μικρών και μεγάλων όχι μόνο στην αρχαία Ελλάδα


Δειπνοσοφισταί, 13-8
«ο κύβος ερρίφθη»Θεωρείται ότι η φράση ανήκει αρχικά στον -όπως αναφέρει ο Αθήναιος– στον Μένανδρο, αγαπημένο ποιητή του Καίσαρα, και εμφανίζεται σε ένα στίχο του στην “Ἀρρηφόρῳ” (Δειπνοσοφισταί, 13-8).
“Ἑλληνιστὶ* πρὸς τοὺς παρόντας ἐκβοήσας, «Ἀνεῤῥίφθω κύβος»
Βίοι Παράλληλοι: Καίσαρ/Πλούταρχος.

*Βλ.:Ρώμη και Λατινικά;

Αφήστε μια απάντηση