ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΑΝ ΥΓΕΙΑ
snu2Α) ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ
Τελευταία απασχόλησαν την επικαιρότητα δύο ειδικά θέματα που έχουν να κάνουν με το νερό και το ύδωρ, το ένα θέμα είναι η μετατροπή του θαλασσινού νερού από αλμυρό σε υφάλμυρο, κατά την επιτολή του Σείριου, και το άλλο θέμα είναι η μετατροπή του νερού σε ύδωρ, ( ενεργοποιημένο νερό ). Θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τα δύο αυτά θέματα δίνοντας επιστημονικές επεξηγήσεις.
 
α) Μετατροπή του θαλασσινού νερού σε υφάλμυρο κατά την επιτολή του Σείριου
Κάθε τέσσερα (4) χρόνια μια ορισμένη και συγκεκριμένη πρωϊνή ώρα, συμβαίνει η επιτολή του άστρου Σείριου Α’ , δηλαδή ο Ήλιος μας ανατέλλει ταυτόχρονα την ίδια χρονική στιγμή με τον Σείριο Α’ . Φέτος το έτος 2898 ( 2014 ), στις 30 Ιουλίου στις 06:29′ το πρωί μέχρι της 06:59′ συνέβη το φαινόμενο της επιτολής του Σείριου.
 
Ο Σείριος Α’ είναι ένα αστέρι, το οποίο απέχει από την Γη, περίπου 8,5 έτη φωτός, ( δηλαδή το φώς ταξιδεύοντας στον κενό διαστρικό χώρο του Γαλαξία μας με την ασύλληπτη ταχύτητα των 300.000 χιλιομέτρων την ώρα, χρειάζεται χρόνο ίσο με 8,5 χρόνια, για να φθάσει από τον Σείριο Α’ στην Γη ). Από τους πλανήτες του Σείριου Α’ προέρχονται αρκετά Ελληνικά φύλα.
Κατά την φετινή επιτολή πιστοποιήθηκε, από αρκετούς Έλληνες, που είχαν ενημερωθεί για την ώρα της επιτολής, ότι πράγματι το θαλασσινό νερό έγινε υφάλμυρο για μισή περίπου ώρα. ( Υπάρχουν σχετικές μαρτυρίες αξιόπιστων συνελλήνων, που δοκίμασαν το νερό και διαπίστωσαν το φαινόμενο ).
Για να κατανοήσουμε τον μηχανισμό αυτού του παράξενου φαινομένου, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι το νερό αποτελείται από υπερβολικά μεγάλο αριθμό μορίων νερού, ( 18 κυβικά εκατοστά νερού περιέχουν 6.023.000.000.000.000.000.000.000 μόρια νερού ).  
  
unnamed Τα μόρια του νερού συνθέτονται από δύο άτομα του χημικού στοιχείου υδρογόνου (Η) και ένα άτομο του χημικού στοιχείου οξυγόνου (Ο). Το μόριο αυτό συμπεριφέρεται ως ηλεκτρικό δίπολο, που από την μεριά του ατόμου του οξυγόνου, υπάρχει ο αρνητικός ηλεκτρικός πόλος, ενώ από την μεριά των δύο ατόμων υδρογόνου υπάρχει ο θετικός ηλεκτρικός πόλος.
 
Στο διπλανό σχήμα, που παριστάνει το μοντέλο του μορίου του νερού, το άτομο του οξυγόνου παριστάνεται με ένα μπαλάκι κόκκινου χρώματος, ενώ τα δύο μικρότερα άσπρα μπαλάκια παριστάνουν τα δύο άτομα του υδρογόνου.
Η αλμυρή γεύση του θαλασσινού νερού οφείλεται στα κατιόντα του χημικού στοιχείου νατρίου, στο χλωριούχο νάτριο – κοινό αλάτι. Δηλαδή οι γευστικοί κάλυκες της ανθρώπινης γλώσσας και των άλλων τμημάτων του ανθρώπινου στόματος, όταν έρχονται σε επαφή με τα κατιόντα του νατρίου, στέλνουν ένα ηλεκτρικό σήμα στον ανθρώπινο εγκέφαλο, ενεργοποιώντας την αίσθηση της αλμυρής γεύσης και έτσι μας γίνεται αντιληπτή αυτή.
 
Στο θαλασσινό νερό συμβαίνει ένα φαινόμενο που λέγεται επιδιαλύτωση, σύμφωνα με το οποίο, τα δίπολα μόρια του νερού έλκονται ηλεκτροστατικά από το μέρος που βρίσκεται το οξυγόνο, ( αρνητικός πόλος ), προς την μεριά του θετικά φορτισμένου ιόντος του νατρίου.  Συνήθως 4 μόρια του νερού επιδιαλυτώνουν ένα κατιόν νατρίου, δημιουργώντας γύρω του μία στιβάδα μορίων.
Τα υπόλοιπα μόρια του νερού περιφέρονται άτακτα στην γύρω περιοχή του κατιόντος του νατρίου, έχοντας μια σχετική ελευθερία κίνησης.
 
Όταν όμως συμβαίνει η επιτολή του Σειρίου, τότε η ταυτόχρονη συντονισμένη δράση των ακτίνων των δύο αστεριών ενεργοποιούν ισχυρότερα την επιδιαλύτωση του κατιόντος του νατρίου, με αποτέλεσμα, τα δίπολα μόρια του νερού, να στοιβάζονται σε περισσότερες στιβάδες γύρω από το κατιόν, ( περίπου 6 στοιβάδες ), μένοντας στην θέση τους. Αποτέλεσμα είναι το κατιόν του νατρίου να μένει αρκετά απομονωμένο από την δράση των γευστικών καλύκων της ανθρώπινης γλώσσας και έτσι το ηλεκτρικό σήμα τους εξασθενεί σημαντικά και έτσι δεν μπορεί η αλμυρή γεύση να φθάσει ολοκληρωμένα στους κάλυκες και κατά συνέπεια η αίσθηση της γεύσης του θαλασσινού νερού να γίνεται υφάλμυρη.
 
Στο παρακάτω σχήμα δείχνεται ο τρόπος της επιδιαλύτωσης του κατιόντος του νατρίου, όταν δεν υπάρχει επιτολή του Σείριου και όταν υπάρχει.
unnamed (1)
β) Η ενεργοποίηση του νερού και η μετατροπή του σε ύδωρ
 
unnamed (2) Έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι το νερό είναι στην κυριολεξία ζωντανό και επικοινωνεί ενεργειακά με το περιβάλλον του. Η ανταπόκριση των ενεργειακών ερεθισμάτων μεταξύ νερού και περιβάλλοντος, έχει αποδειχθεί πειραματικά από σχετικά πειράματα, το 2897 , ( 2013 ), του Ιάπωνα καθηγητή Δρ. Masaru Emoto από την διαμόρφωση κρυστάλλων νερού συμμετρικών σχημάτων, ( εξαγωνική, δεκαοκταγωνική, κ.α., διατάξεις ), οι οποίες εξαρτώνται από τα ενεργειακά ερεθίσματα που δέχονται τα μόρια του νερού. Οι επιστημονικές αποδείξεις  του Ιάπωνα καθηγητή, περιγράφονται σε σχετικό βίντεο στην ηλεκτρική διεύθυνση https://www.youtube.com/watch?v=tAvzsjcBtx8.
 
 Ο Ιάπωνας καθηγητής, εκτέλεσε μια σειρά πειραμάτων, στα οποία επικοινωνούσε ενεργειακά με τα μόρια του νερού, είτε βάζοντας τους να ακούσουν διάφορα είδη μουσικής, ( κλασσική, heavy metal κ.α. ), καθώς και μιλώντας τους με διάφορες λέξεις, ( αγάπη, μίσος, κλπ ). Στην συνέχεια πάγωνε γρήγορα τα μόρια του ύδατος και φωτογράφιζε τους στερεοποιημένους κρυστάλλους.
Τα αποτελέσματα των πειραμάτων αυτών, ήταν εντυπωσιακά, καθώς το νερό ανταποκρινόταν στα ερεθίσματα αυτά με συγκεκριμένους τρόπους. Σε αρνητικά ερεθίσματα το νερό ήταν άμορφο, ενώ σε θετικά ερεθίσματα, έπαιρνε μορφή εντυπωσιακών συμμετρικών κρυσταλλοδομών.  Στο διπλανό σχήμα δείχνονται μερικές εικόνες κρυστάλλωσης του ύδατος, όταν το νερό δέχεται θετικές ενεργειακές επιδράσεις από το περιβάλλον του.
 
γ) Η υγρή κρυστάλλωση του ύδατος και ο Όρκος του Πολεμιστή
Θα πρέπει να εξηγήσουμε ότι εκτός από την στερεοποιημένη κρυστάλλωση, ( η οποία διακρίνεται εύκολα, με απλό μικροσκόπιο ), υπάρχει και η υγρή κρυστάλλωση, ( μεσομορφή κρυστάλλων μεταξύ υγρής και στερεής κατάστασης ),  η οποία δεν φαίνεται, αλλά υπάρχει. Υγρή κρυστάλλωση συμβαίνει για παράδειγμα κατά την διαδικασία της ορκωμοσίας του Πολεμιστή, με την κρυστάλλωση του όρκου, όπου το ύδωρ που πίνουν οι ορκισμένοι πολεμιστές της ελευθερίας της Ελλάδος, έχει ενεργοποιηθεί με έναν ιδιαίτερο τρόπο, που γνωρίζουν μόνο οι σχετικοί Έλληνες μύστες. Σε γενικές γραμμές ο τρόπος της κρυστάλλωσης του ύδατος, περιλαμβάνει εκφώνηση συγκεκριμένων επικλήσεων σε συμπαντικές Ελληνικές οντότητες και τοπικό άνοιγμα, σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο, συγκεκριμένης ενεργειακής συμπαντικής Πύλης. Να σημειωθεί ότι το υγρά κρυσταλλωμένο ύδωρ έχει μνήμη την οποία και διατηρεί για πάντα, για αυτό και ο Όρκος του Πολεμιστή είναι αληθινός και ολοκληρωμένος. 
ΑΣΤΡΑ ΚΑΙ ΚΡΑΝΟΣ 1
 
Β) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ
Ως κρύσταλλος χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε στερεό που παρουσιάζει κανονική γεωμετρική διάταξη των δομικών του μερών. Πολλά υλικά στις κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης μπορούν να κρυσταλλωθούν.
Οι δομικές μονάδες ενός κρυστάλλου είναι τα άτομα, τα ιόντα ή και τα μόρια
unnamed
 
 Οι δομικές μονάδες σχηματίζουν συνδεόμενα ένα κρυσταλλικό πλέγμα συγκεκριμένης γεωμετρικής διάταξης, που μεγαλώνει κάθε φορά που προστίθεται σ΄ αυτό νέα ποσότητα δομικών μονάδων. Από τη γεωμετρία του κρυσταλλικού πλέγματος εξαρτάται το σχήμα αλλά και οι φυσικές ιδιότητες της κρυστάλλου.
Τα διάφορα υλικά μπορούν να κρυσταλλωθούν σε κρυσταλλικές δομές συγκεκριμένων σχημάτων, ανάλογα. Για παράδειγμα το στερεό χλωριούχο νάτριο, ( κοινό αλάτι ), κρυσταλλώνεται σε μορφή κύβων, δηλαδή το ελάχιστο τμήμα του κρυστάλλου αυτού έχει μορφή κύβου. Στην διπλανή εικόνα δείχνεται η δομή του κρυστάλλου του χλωριούχου νατρίου σε μορφή κύβου.  Τα κατιόντα του νατρίου παριστάνονται με μικρές μπάλες, ενώ οι πράσινες μεγαλύτερες μπάλες παριστάνουν τα ανιόντα του χλωρίου.
 
unnamed (1)Να σημειωθεί ότι το γεωμετρικό σχήμα του κρυστάλλου, χαρακτηρίζει τις ιδιότητες του υλικού και δεν εξαρτάται μόνο από το είδος των ατόμων, ιόντων ή μορίων του υλικού.
unnamed
 
 Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελούν το διαμάντι και ο γραφίτης, των οποίων οι κρύσταλλοι αποτελούνται από άτομα άνθρακα, με διαφορετική διάταξη όμως μεταξύ τους. Στον φυλλώδη γραφίτη η διάταξη των ατόμων του άνθρακα στον κρύσταλλο είναι εξαγωνική, σε επάλληλα επίπεδα, ( βλέπε σχήμα ). Το αποτέλεσμα αυτής της σύνδεσης είναι ένα δισδιάστατο δίκτυο από επίπεδα φύλλα που στοιβάζονται ( το ένα πάνω στο άλλο ) και ενώνονται χαλαρά με αδύναμους δεσμούς μέσω δυνάμεων Van der Waals. Αυτή η δομή δίνει στο γραφίτη τη μαλακότητά του και τον κάνει εύθραυστο ( τα χαλαρά συνδεμένα φύλλα εύκολα γλυστρούν το ένα πάνω από το άλλο και θραύονται ).
Στο διαμάντι η διάταξη των ατόμων του άνθρακα στον κρύσταλλο είναι κυβική  ενδοκεντρωμένη, ( βλέπε σχήμα ). Αυτή η δομή δίνει στο διαμάντι τη σκληρότητα του ( τα ισχυρά συνδεμένα άτομα σταθεροποιούν την δομή στις τρείς διαστάσεις του χώρου και την κάνουν πολύ συμπαγή ).
 
ΟΙ ΚΡΥΣΤΑΛΟΙ ΚΑΙ Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ
Η δράση των κρυσταλλωμένων υλικών είναι γνωστό από την αρχαιότητα, ότι παίζει σημαντικό ρόλο στην κοσμική σύνδεση των ανθρώπων με την ενέργεια καθώς και με την επίδραση στα γονίδια του DNA και την ενεργοποίηση των αλύσων του.
Κάποια στιγμή, το κοινό θα συνειδητοποιήσει ότι πολλά βίαια γεγονότα κατά των ανθρώπων, στον πλανήτη Γή, αλλά και σε άλλους πλανήτες, από τους επικυρίαρχους Δρακονιανούς και τα υβρίδια τους, έχουν γίνει για να επιτευχθεί ο έλεγχος στους κρυστάλλους που έχουν ιδιαίτερες ιδιότητες. Ένας τέτοιος έλεγχος αφορά την συμφωνία Cooper καθώς και τα μνημόνια που υπέστη η χώρα των Ελλήνων, Ελλάδα.
  
Το έδαφος της Ελλάδος έχει πολλά είδη κρυστάλλων, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερα ισχυρές ιδιότητες και είναι περιζήτητοι.  
Σε γενικές γραμμές ένας κρύσταλλος έχει τέτοια ενεργειακή επίδραση στον άνθρωπο, που εξαρτάται από τον συντονισμό των φωτονίων ή μη που μπορεί να επιτύχει η κρύσταλλος. Από τις γωνίες ή τις έδρες ενός κρυστάλλου, τα εκπεμπόμενα φωτόνια της ενέργειας, ( ηλεκτρομαγνητικά κύματα, διαφόρων συχνοτήτων ), μπορεί να είναι ισχυρά συντονισμένα και να συνεισφέρουν στον βαθμό ενεργοποίησης των ελίκων του DNA, που μπορούν να προσδώσουν σε ανθρώπους ιδιαίτερες ιδιότητες, ιδιαίτερες αισθήσεις, ( π.χ 6η αίσθηση ), αλλά ακόμη και άνοδο σε ανώτερη συμπαντική διάσταση, ( π.χ μετάβαση από την 4η στην 5η διάσταση ), μέσω εμπλουτισμού της ψυχής, ( Βλέπε επίσης σχετικό άρθρο μου “ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑ“, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://alfeiospotamos.gr/?p=9458 ).
 
Αν λοιπόν η διάταξη των δομικών μονάδων των κρυστάλλων είναι κατάλληλη, μπορεί η εκπομπή των φωτονίων δημιουργήσει φαινόμενα συμβολής τους, στα οποία τα φωτόνια είναι ιδιαίτερα συντονισμένα και εμπλουτίζουν τον δέκτη και την ψυχή. Αντίθετα αν η διάταξη των δομικών μονάδων των κρυστάλλων είναι ακατάλληλη, ( π.χ άμορφα υλικά ), η εκπομπή των φωτονίων δεν δημιουργεί φαινόμενα συμβολής και τα φωτόνια δεν είναι συντονισμένα και αυτό είναι εις βάρος του δέκτη, ο οποίος αποδυναμώνεται ενεργειακά και ψυχικά. Χαρακτηριστική περίπτωση αρνητικής δράσης άμορφων υλικών, ( μη κρυσταλλωμένων, όπως είναι πλαστικά, δερμάτινα, πετροειδή, ξύλινα κ.α. ), είναι αυτά που φτιάχνουν τα λεγόμενα “φυλακτά” , “μάτια” κλπ, των διάφορων σαλτιμπάγκων απατεώνων, που αντί για καλό, όπως ψευδώς  ισχυρίζονται, στα θύματά τους, κάνουν πολύ κακό, αφού δρουν κατά τρόπο που  να αποσυντονίζουν τους ανθρώπους ενεργειακά.
 
Να σημειώσουμε ότι τα μέταλλα έχουν μεταλλική κρυσταλλική δομή, η οποία εξαρτάται από τις συνθήκες κρυστάλλωσής τους, η οποία μπορεί να είναι ευεργετική, αλλά και τις περισσότερες φορές βλαπτική. Πρέπει λοιπόν να είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί στα υλικά που φοράμε, πάνω μας. Για παράδειγμα τα μεταξωτά ρούχα είναι κατά κύριο λόγο ευεργετικής δράσης, όπως και τα βαμβακερά. Τα πλαστικά, οι πολυουρεθάνες, οι ρητίνες, ( εκτός του κεχριμπάρι ), δερμάτινα και τα συνήθη μεταλλικά, ( χάλκινα, αλουμινένια, σιδερένια, εκτός από τον χρυσό ), δεν είναι ευεργετικής δράσης, όσο όμορφα και να μας φαίνονται.

…………………………………………………….

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

ΝΕΡΟ ΤΟ ΠΙΟ ΑΝYΠΑΚΟΥΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ…

ΥΔΩΡ (ΝΕΡΟ). Η ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ !

Η ΕΚΠΟΜΠΗ «ΝΑΥΣΙΝΟΟΣ» ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΡΥΜΕΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 8/6/2898

 

Αφήστε μια απάντηση