Αναπτυξιακή Μελέτη για το Δήμο Επιδαύρου Πελοποννήσου. Δόμηση Χρηματοδότησης για υλοποίηση έργων στο Δήμο, με εγγυοδοσία από το χαρτοφυλάκιο του Αρτέμη Σώρρα.

ΒΙΚΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΔΗΜΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Δόμηση Χρηματοδότησης για υλοποίηση έργων στο Δήμο, με εγγυοδοσία από το χαρτοφυλάκιο του Αρτέμη Σώρρα.
Τα έργα θα υλοποιηθούν από το ταμείο που θα δημιουργηθεί σε κάθε περιοχή, που θα είναι υπό την αποκλειστική ευθύνη του εγγυητή (Αρτέμη Σώρρα) αλλά τα έργα που θα υλοποιηθούν θα μεταφερθούν ως δωρεά προς το Δήμο και τους Δημότες του, είτε ως κοινωφελή έργα (άμεσα), είτε ως δωρεά (σταδιακά, αφού αποπληρώνονται δια μέσου εσόδων που προκύπτουν από τα παραγωγικά έργα). Όλα τα έργα που θα μεταφερθούν ως δωρεά, θα είναι στο τέλος ελεύθερα βαρών.
Στην όλη μελέτη, υπάρχει και μια ξεχωριστή ενότητα έργου που είναι η εξαγορά των κόκκινων δανείων και οφειλών των Δημοτών προς το Δημόσιο/ Τράπεζες/ Δήμο κτλ.

……………………………………..

 

Αναπτυξιακή Μελέτη για το Δήμο Επιδαύρου- Πελοποννήσου.

ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ 1

ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ 2

ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ 3

ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ 4

ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ 5

ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ 6

ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ 7

ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ 8

ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ 9

ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ 10

ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ 11

ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ 12

ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ 13

ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ 14

ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ 15

ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ 16

ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ 17

ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ 18

…………………………………………………………………………………………………..

Αφήστε μια απάντηση