ΔΟΚΤΩΡ Ε. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΕΜΜ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ~ 7/9/2014

lamprakis

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΙΟΤΙΜΑ ΣΠΑΝΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΜΠΕΖΟΥΓΛΩΦ
ΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΕΙ-ΕΝD ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ

 

Αγαπητοί συνΈλληνες καί συνΕλληνίδες καλησπέρα σας!!

Καλησπερίζοντας όλους σας σ` αυτή τήν μεγάλη γιορτή τής Ελλάδας, τού Ελληνισμού, μέ τόν συμβολισμό τής μεγάλης νίκης τού Μαραθώνα, η οποία τό 490 π.Χ. καθόρισε τήν τύχη τού πολιτισμού τής Γαίας, καθώς επίσης καί τήν διάσωση τής Ευρώπης, τού ελληνικού στοιχείου, τό οποίο από τότε έχει εμφυτευθεί στήν αποκαλούμενη Γηραιά Ήπειρο, θά αρχίσουμε μέ τό ρητό τού Σιμωνίδη τού Κείου πού είναι γραμμένο στόν τύμβο τού Μαραθώνα: “Ελλήνων προμαχούντες Αθηναίοι Μαραθώνι, χρυσοφόρων Μήδων, εστόρεσαν δύναμιν”!!

Ο δήμος τού Μαραθώνος ήταν ο μεγαλύτερος αττικός δήμος καί μαζί μέ τόν δήμο τής Οινόης, τού Προβάλινθου καί τού Τρικόρυθου, ήταν οι 4 δήμοι οι οποίοι αποτελούσαν τήν Ιωνική Τετράπολη. Ο Μαραθώνας πήρε τό όνομά του από τόν Μαραθώνιο ταύρο, τόν οποίον ο Θησέας θυσίασε είς τήν πεδιάδα, περίπου 3.000 χρόνια π.Χ.

Αυτή είναι μία απλή αναδρομή γιά τήν ιστορική μνήμη όλων τών Ελλήνων καί τών Ελληνίδων!

Ο ΕΧΘΡΟΣ ΤΟΤΕ & ΣΗΜΕΡΑ: ΤΑΥΤΙΣΗ

Ο συμβολισμός τού Μαραθώνα, πού ήταν πρωτοβουλία τού συνδέσμου εφέδρων “Εχετλαίος”, έχει μεγάλη σημασία γιά τήν σημερινή κατάσταση πού επικρατεί στήν πατρίδα μας! Τό γεγονός ότι ο Μαραθώνας κατέληξε στήν Ελευσίνα, έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία, διότι η Ελευσίνα ετυμολογικά σημαίνει η καλή κάθοδος τών Ελλανίων!! Μέ άλλα λόγια, η επικοινωνία τού ανθρωπίνου γένους μέ τούς Ελλανίους εγένετο μέσω τών Ελευσινίων Μυστηρίων!

Μέ αυτές λοιπόν τίς ιστορικές αναδρομές, θά ήθελα νά χαιρετίσω όλες καί όλους σας καί νά σάς προσκαλέσω λίγο γιά νά ξυπνήσουμε τίς κυτταρικές μας μνήμες. Νά σάς υπενθυμίσω ότι η Ελλάδα βρίσκεται μέ τούς εχθρούς εντός τών πυλών! Μέ τούς Μαραθωνομάχους όμως, δηλαδή τούς 10.000 Αθηναίους καί τούς 1.000 Πλαταιείς, είναι έτοιμη νά αποδιώξει τόν δυνάστη! Μήν νομίζετε ότι ο δυνάστης τής εποχής εκείνης ήταν διαφορετικός από τόν σημερινό. Σάς υπενθυμίζω μόνο ότι ο γαμπρός τού Ξέρξη ονομαζόταν Μαρδόνιος, πού αυτό σημαίνει Μαρδοχαίος καί πιστεύω ότι μπορείτε νά κάνετε τόν συνδυασμό τών δύο αυτών μηνυμάτων. Οι ίδιοι λοιπόν, οι οποίοι είχαν προσπαθήσει νά καταλάβουν τήν Ελλάδα, τόν πολιτισμό καί τήν Ευρώπη, οι ίδιοι προσπαθούν νά τό κάνουν καί σήμερα!

Είναι σημαντικός ο συμβολισμός τής προσπάθειας τών εφέδρων, τήν οποία στηρίζουμε μέ όλη τήν δύναμη τής ψυχής μας!! Σάς λέω λοιπόν μετά λόγου γνώσεως, ότι η μάχη τού Μαραθώνα μαίνεται αυτή τήν στιγμή, στήν σημερινή εποχή, μεταχρονισμένη! Σύμφωνα μέ τόν Πλούταρχο είτε ο Ευκλής, είτε ο Θέρσιππος, ή σύμφωνα μέ τόν Λουκιανό ο Φειδιππίδης (ο Φειδιππίδης έχει καθιερωθεί) μετέφερε τό μήνυμα στούς άρχοντες τών Αθηναίων, τό οποίο ήταν “χαίρετε, νικώμεν”. Δέν είπε “νενικήκαμεν”, τό οποίο είναι αποδεκτό από όλους νά ακούγεται. Η πραγματική φράσις είναι “χαίρετε, νικώμεν”!! Αυτό λοιπόν τό μήνυμα θέλω νά δώσω σήμερα σέ όλους τούς καταπιεσμένους Έλληνες καί Ελληνίδες!

Αγαπητοί μου συνΈλληνες καί συνΕλληνίδες, χαίρετε, νικώμεν!!

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Οι εχθροί οι οποίοι ήρθαν εφοδιασμένοι μέ τά σύγχρονα μέσα επιβολής, καταστολής, καταστροφής καί οι οποίοι μαίνονται εναντίον τού Ελληνικού πνεύματος, τής Ελλάδος, τών Ελλήνων, νά είστε σίγουροι ότι θά απωθηθούν σέ ελάχιστο χρονικό διάστημα! Μήν νομίζετε ότι η μάχη είναι μόνον στό φυσικό επίπεδο, είναι περισσότερο στό πνευματικό επίπεδο!

Δέν προσπαθεί κανένας νά πάρει κάτι από κάποιον πού δέν έχει τίποτα! Η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται κάτω από αυτόν τόν ανηλεή πόλεμο, τόν πόλεμο ο οποίος έχει σάν στόχο τήν εξαφάνιση τού ελληνικού πνεύματος από τόν πλανήτη, γιά τήν ουσιαστική καί καθολική επιβολή τού αποστατικού γένους! Αυτός ο πόλεμος, αυτή η μάχη η Μαραθώνια, πού έγινε τό 490 πΧ, δηλαδή πρίν 2.500 χρόνια περίπου, αυτή η μάχη επαναλαμβάνεται καί σήμερα! Δέν είναι τυχαίο πού οι έφεδροί μας αποφάσισαν μέ τό όνομα Εχετλαίος νά διοργανώσουν αυτόν τόν Μαραθώνιο, τόν συγκεκριμένο χρόνο, δηλαδή τόν μήνα Σεπτέμβριο, τήν πρώτη εβδομάδα τού Σεπτεμβρίου, τού έτους 2014, τό οποίο γιά τήν Ελλάδα είναι σημαδιακό έτος.

Ο ΕΧΕΤΛΑΙΟΣ

Καί γιά νά επανέλθουμε λίγο στήν ιστορία ο Εχετλαίος ήταν εκείνος ο άγνωστος πολεμιστής, ο οποίος ενεφανίσθη είς τήν μάχη τού Μαραθώνος καί πήρε τό όνομά του από τήν έχετλη τού αρότρου. Άν θυμάστε όσοι μάς ακούν καί κατάγονται από τήν Κρήτη, ιδιαίτερα οι παλαιότεροι, έχετλη ή έχερη ονόμαζαν εκείνο τό κομμάτι τού αρότρου τό οποίον είναι όρθιο καί έχει μία κάθετη μικρή προεξοχή γιά νά μπορεί ο γεωργός νά κρατάει τό αλέτρι καί νά κατευθύνει τήν ροή τού οργώματος. Αυτός ο άγνωστος πολεμιστής ο οποίος ενεφανίσθη στήν μέση τής μάχης τού Μαραθώνος -από τό πουθενά, κανείς δέν γνωρίζει από πού προήλθε- χρησιμοποίησε ένα όπλο πού έμοιαζε μέ τήν έχετλη, από τήν οποία -μάς λέει ο Αισχύλος- ότι έβγαινε ένα δυνατό φώς τό οποίο μπορούσε νά εξαφανίσει τούς επιτιθέμενους από απόσταση 100 έως 500 μέτρα. Ήταν τόσο δυνατή η λάμψη η οποία προήρχετο από αυτή τήν έχετλη, πού ο αδελφός τού Αισχύλου πού έλαβε μέρος στήν μάχη τού Μαραθώνος, τυφλώθηκε!

ΟΙ ΕΦΕΔΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Έχουμε λοιπόν, ένα συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός τό οποίο μάς παραπέμπει στήν τεχνολογία τής εποχής η οποία ήτο διαθέσιμη καί βεβαίως προήρχετο από τούς Ελλανίους! Όπως ενεφανίσθη ο Εχετλαίος μέ τόν ίδιο τρόπο εξηφανίσθη καί ουδέποτε πλέον ακούσθηκε κάτι γι` αυτόν. Όταν οι Αθηναίοι, μετά από τήν μεγαλειώδη νίκη, αποφάσισαν νά μάθουν ποιός ήταν αυτός ο άγνωστος πολεμιστής, ρώτησαν στό μαντείο τών Δελφών καί τό μαντείο τούς είπε: “μήν ρωτάτε περισσότερα, απλώς κάθε χρόνο νά τιμάτε τόν Εχετλαίο”!! Αυτή τήν τιμή πρός τόν Εχετλαίο αποδίδουμε σήμερα! Σέ αυτούς τούς ανθρώπους ή τίς οντότητες, τούς αληθινούς Έλληνες, οι οποίοι ώς άλλοι Εχετλαίοι, προσπαθούν σήμερα νά απωθήσουν τά στίφη τών Μήδων -τών Περσών- δηλαδή τών αποστατών, αυτούς θέλουμε νά τιμήσουμε σήμερα καί δέν υπάρχει καλύτερη προσωποποίηση από τόν σύνδεσμο τών εφέδρων αξιωματικών!

Ήθελα αγαπητοί μου συνΈλληνες νά σάς μεταφέρω τό μήνυμα τής μάχης καί νά σάς πώ επίσης τό γεγονός ότι νικώμεν!! Χαίρετε, νικώμεν, όπως είπε ο Φειδιππίδης! Ή κατά τόν Πλούταρχο, όπως είπε ο Θέρσιππος ο Αρχιεύς, “χαίρετε, χαίρομεν”! Αυτό ήταν τό μεγάλο μήνυμα στήν πεδιάδα τού Μαραθώνα!

Νά είστε έτοιμοι, γιατί σύντομα θά κληθείτε όλοι, θά κληθούμε όλοι, νά πράξουμε τό καθήκον μας γιά τήν αναγέννηση καί αναδημιουργία τού Ελληνικού Έθνους! Έχουμε υποχρέωση, έπεσε ο κλήρος σέ εμάς!! Νά είστε έν εγρηγόρσει καί στίς επάλξεις, γιατί σύντομα η ροή τών γεγονότων θά είναι τέτοια πού θά μάς επιτρέψει καί πάλι νά πούμε “νενικήκαμεν”!! Νά μετατρέψουμε τό “χαίρετε, νικώμεν” πού είπε ο Φειδιππίδης, σέ “χαίρετε, νενικήκαμεν”!!!

Μέ αυτό τόν παλμό τής νίκης θά ήθελα νά χαιρετίσω όλους σας καί νά ευχαριστήσω ιδιαίτερα τόν σύνδεσμο τών εφέδρων αξιωματικών “Εχετλαίος” γιά τήν ιστορική πρωτοβουλία τήν οποία ανέλαβαν, νά αναβιώνουν τίς μνήμες, νά επαναφέρουν τίς κυτταρικές μνήμες τών Ελλήνων γιά τήν μεγαλειώδη νίκη τού πολιτισμού, δηλαδή τήν νίκη τής μάχης τού Μαραθώνα!!

Χαίρετε καί ευδαιμονείτε άπαντες!!!

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΕΜΜ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ~ 7/9/2014

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΙΟΤΙΜΑ ΣΠΑΝΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΜΠΕΖΟΥΓΛΩΦ
ΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΕΙ-ΕΝD ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ

mnymosini
EI-END ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ ΣΤΟ facebook
EI-END MNEMOSYNE INTERNATIONAL
Tag:Mνημοσύνη

mn149

Αφήστε μια απάντηση