WORLD BANK (Bretton Woods). ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΑ: ΕΡΓΟ: ΟΔΟΣ ΠΑΤΡΑ-ΠΥΡΓΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑ(100 χιλιόμετρα). ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1976.

ΔΗΜΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΛΦΕΙΟΣ: ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ( ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ), ΦΩΝΑΖΟΥΜΕ ΜΗΠΩΣ ΑΚΟΥΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΡΑΘΥΜΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ… ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΤΗΣ…  -ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΟ;  -ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΕΙΣΤΕ ΦΥΛΑΡΧΟΙ;

ΑΥΤΟ ΛΟΙΠΟΝ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΑ ΜΑΣ !!!

ΕΚΤΟΤΕ ΚΑΙ ΑΦΟΥ Ο ΚΑΡΑ ΑΜΑΝ ΑΛΗ Ο “ΕΘΝΑΡΧΗΣ” ΞΕΠΟΥΛΗΣΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΒΑΛΕ ΣΤΗΝ ΕΟΚ ΕΚΧΩΡΗΣΕ ( ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΡΩΤΗΣΕΙ ΚΑΝΕΝΑΝ ΕΛΛΗΝΑ ) ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΣ ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ( ΠΡΩΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ) ΚΙ ΕΤΣΙ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ( 1980 ) ΑΡΧΙΣΑΝ ΤΑ… “ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ” ΤΑ… “ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ” ΤΑ… “ΕΣΠΑ” κλπ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΤΑΧΑ ΜΑΣ ΕΔΙΝΕ Η ΕΥΡΩΠΗ !!!

ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΑ ( ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΛΕΦΤΑ ) ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΝΕΙ ΜΕ ΕΞΟΔΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΟΥ ΑΥΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ΤΟΥΣ ΤΑ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΣΤΟ… “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ” ΜΕ ΤΟΚΟ !!!

Α ΡΕ ΕΛΛΗΝΑ ΖΑΜΑΝΦΟΥΤΙΣΤΑ…

ΕΝΤΟΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ Π.Δ. 169/2013 ΚΑΙ Η ΑΤΟΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ

…………………………

ΦΕΚ 315/27-12-1945 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ BRETTON WOODS (ΙΔΡΥΣΗ Δ.Ν.Τ. – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ), B.I.S. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.

Α.ΣΩΡΡΑΣ: H ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΔΗΜΑΡΧΟΙ… ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΟΣ ΔΗΛΑΔΗ ΤΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν

ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ… ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΡΩΣΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΑ! ΟΥΔΕΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΕΟΝ…

……………………………

παγκ. τραπ. ΟΔΟΣ ΠΑΤΡΑ-ΠΥΡΓΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑ

[… Project Concept and Description
17. The proposed project, in addition to assisting with the needed construction and improvement of a major road, has as a key objective, the initiation of institutional reforms in the transport sector in general, and in the highway sub-sector in particular, to maximize the benefits that Greece can derive from its highway system. To support these objectives, the proposed project includes the creation of a national transport coordination committee (TCC) to assist the Government in establishing overall transport sector investment priorities and policies; the construction and improvement of a highpriority road designed to economically justified standards; the establishment, training and equipping of an effective maintenance organization to develop and implement an adequate and economically sound highway maintenance program, and the carrying out of feasibility studies.
18. The proposed project thus includes:
(a) construction and improvement, and related supervision, of the Patras-Pyrgos-Olympia road;
(b) technical assistance to MPW for: (i) the development and implemention of an organization and program for improved maintenance and maintenance planning procedures; and (ii) coordination of feasibility studies;
(c) purchase of road maintenance and workshop equipment and spare parts for routine maintenance of paved national roads;
(d) feasibility studies of selected road sections (totaling 295 km);
(e) fellowships abroad for MPW senior and middle management; and
(f) technical assistance to MCP for the establishment of the modus operandi and initial activities of a secretariat for the Transport Coordination Committee…]

…………………………………………………

http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2000/09/30/000178830_9810191101037/Rendered/PDF/multi_page.pdf

Έργο Έννοια και Περιγραφή
17 Το προτεινόμενο έργο, πέραν της παροχής βοήθειας με την απαραίτητη κατασκευή και βελτίωση ενός μεγάλου δρόμου, έχει ως βασικό στόχο, την έναρξη των θεσμικών μεταρρυθμίσεων στον τομέα των μεταφορών εν γένει, και στον υπο-τομέα εθνικών οδών , ιδίως, να μεγιστοποιήσει τα οφέλη που μπορεί να απορρέουν από το σύστημα αυτοκινητοδρόμων της Ελλάδας. Για την υποστήριξη αυτών των στόχων, το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας επιτροπής συντονισμού των εθνικών μεταφορών (TCC) για να βοηθήσει την κυβέρνηση στη δημιουργία επενδυτικών προτεραιοτήτων και πολιτικών συνολικού τομέα των μεταφορών, η κατασκευή και βελτίωση οδικού highpriority έχει σχεδιαστεί για να δικαιολογούνται από οικονομική άποψη τα πρότυπα, η εγκατάσταση, η εκπαίδευση και ο εξοπλισμός ενός αποτελεσματικού φορέα συντήρησης να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν επαρκή και οικονομικά υγιή συντήρηση των αυτοκινητοδρόμων του προγράμματος, και η διενέργεια των μελετών σκοπιμότητας.
18 Το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει ως εκ τούτου:

(α) κατασκευή και βελτίωση, και συναφείς δραστηριότητες εποπτείας, του δρόμου Πατρών-Πύργου-Ολυμπίας,

(β) παροχή τεχνικής βοήθειας προς ΜΕΒ για: (i) την ανάπτυξη και Εφαρμογή του οργανισμού, καθώς και πρόγραμμα για τη βελτίωση των διαδικασιών συντήρησης και προγραμματισμού της συντήρησης, και (ii) το συντονισμό των μελετών σκοπιμότητας,

(γ) την αγορά της συντήρησης του οδικού δικτύου και του εξοπλισμού των εργαστηρίων και ανταλλακτικών για τη συνήθη συντήρηση των πλακόστρωτων εθνικών δρόμων,

(δ) μελέτες σκοπιμότητας των επιλεγμένων τμημάτων του οδικού δικτύου (συνολικού μήκους 295 χιλιόμετρα),

(ε) υποτροφίες εξωτερικού για ΜΕΒ ανώτερα και μεσαία στελέχη, και

(στ) τεχνική βοήθεια προς MCP για την ίδρυση, του τρόπου λειτουργίας και αρχικές δραστηριότητες της γραμματείας της Επιτροπής Μεταφορών και συντονισμού.

………………………………………………………………

ΠΑΓΚ.ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΔΟΣ ΠΑΤΡΑ ΠΥΡΓΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑ

…………………………….

ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΩΣ ( ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ – WORLD BANK ), ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. !!! ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΑ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ !!! ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ !!! 

ΠΑΓΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ-ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ-ΕΡΓΑ ΣΤΝ ΕΛΛΑΔΑ 1

http://www.worldbank.org/projects/search?lang=en&countrycode_exact=GR

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΟΥΠΕΡ !!!

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΟΥΠΕΡ… ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΗΝ…ΠΑΡΑΤΑΣΗ !!!

……………………………………………………

BRETTON WOODS, HENRY MORGENTHAU, ΓΗ ΤΗΣ ΙΩΝΙΑΣ, ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ, ROTHSCHILD, Κ.Ι.Σ. ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ BADEN ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

ΕΙΔΕΧΘΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑ: ΟΛΟΣ Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΕ 5 ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ! ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΟΛΛΙΓΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ!

……………………………………………………

934798_10204806654032772_4130005970336321924_n

Αφήστε μια απάντηση