Στις επόμενες ημέρες θα κατατεθεί η Μηνυτήριος Αναφορά από τον Αρτέμη Σώρρα. Αφού κατατεθεί, είναι δικαίωμα όλων των πολιτών να προχωρήσουν σε μήνυση. Και άμεσο συμφέρον έχουν όσοι κατέχουν μετοχές των τραπεζών, οι ομολογιούχοι, αλλά και οι πολίτες έχουν μεταφερόμενο έννομο συμφέρον.

END ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

10559839_832311283459537_9189067492797012244_nViky Charalambous
Στις επόμενες ημέρες θα κατατεθεί η Μηνυτήριος Αναφορά από τον Αρτέμη. Αφού κατατεθεί, είναι δικαίωμα όλων των πολιτών να προχωρήσουν σε μήνυση. Και άμεσο συμφέρον έχουν όσοι κατέχουν μετοχές των τραπεζών, οι ομολογιούχοι, αλλά και οι πολίτες έχουν μεταφερόμενο έννομο συμφέρον.

Είναι έτοιμοι διάφοροι πολίτες που θα καταθέσουν μήνυση αμέσως μετά. Και πολλοί άλλοι θα δηλώσουν ως μάρτυρες. Γιατί είναι αναπόσπαστο δικαίωμα όλων να λυθεί το πρόβλημα των τραπεζών που ρουφάνε το αίμα της Ελλάδος αλλά και της Κύπρου με ένα ύπουλο τρόπο.

Η Ελλάδα, από το 2009 έχει εγγυηθεί αλλά και δώσει χρήματα στις τράπεζες ύψους πάνω από 265 Δις Ευρώ όταν η ίδια η αξία των τραπεζών ήταν κάτω από 50 δις στο σύνολο!!!! Και το ΤΧΣ το ίδιο, έχει πάρει 50 Δις ως Εγγύηση του Δημοσίου (δηλαδή όλων εμάς…) και έχει ήδη δημιουργήσει καταχωρημένη ζημιά 26 Δις! Και αφήνω το Dilution των μετοχών που έχουν προκαλέσει οι παράλογες και αστοιχείωτες παράνομες αγορές/ πωλήσεις των μετοχών.

Να μην σχολιάσω ότι με όλες τις προπαγανδιστικές ανακοινώσεις και τον πανικό που έσπειραν στις αγορές οι δικές τους εταιρείες μείωσαν το 2008 εσκεμμένα και συστηματικά την αξία των τραπεζών και απομάκρυναν τις καταθέσεις (κατευθύνοντας τις σε άλλες δικές τους τράπεζες στο εξωτερικό) προκαλώντας έτσι ξαφνικά την μείωση των παγίων κάτω από το 1/10 της δηλωθείσας αξίας,

Να μην σχολιάσω επίσης το ότι αφού μείωσαν την αξία στο κατώτατο σημείο, το ΤΧΣ προχώρησε παρανόμως σε αγορά των μετοχών των τραπεζών με τιμή που ήταν δυσανάλογα υψηλότερη από την εκτιμημένη αξία των τραπεζών τη δεδομένη στιγμή, δημιουργώντας έτσι δυσανάλογες παρενέργειες στην χρηματαγορά αφού κανένας επενδυτής δεν θα μπορούσε να αγοράσει σε υψηλότερη τιμή και άρα προδιέγραφαν έτσι την τεραστία ζημία πριν ακόμη αγοράσουν.. αφήνω επίσης το γεγονός ότι αφού αγόρασαν σε τιμή υψηλή (σε σχέση με την αξία), προχώρησαν (π.χ. Εurobank) σε πώληση με τιμή κάτω από την ελάχιστη καταχωρημένη τιμή και πάει λέγοντας…

Και να μην συζητήσω το γεγονός ότι ακόμα και οι μισθοί των λιγοστών υπαλλήλων του ΤΧΣ, που στην ουσία δεν κάνουν απολύτως τίποτα, ανέβηκε από τις 800.000 Ε που είχαν προϋπολογήσει ετησίως στα 2.3 εκ και επειδή βρήκαν τα δύσκολα τρέχουν να ασφαλίσουν το προσωπικό έναντι των κυρώσεων, με ασφαλιστικές εταιρείες.. και να μην συζητήσω και το γεγονός, ότι μετά που φέσωσαν το κράτος με όλη αυτή την ζημιά, πάνε να τα συγκαλύψουν και τρέχουν να κλείσουν το ΤΧΣ με διάφορες προφάσεις!

Ελάτε λοιπόν.. Τέλος τα ψέματα. παρακολουθούμε κάθε κίνηση, περιμένουμε στη γωνία. Σας αφήνουμε να κάνετε βήματα για να κάνετε και άλλα λάθη και εμείς θα σας κτυπάμε ανελέητα. Θέλω να δω, που θα σταματήσει τώρα. τι δικαιολογία θα βρουν. Που θα κρυφτούν. Όταν σε όλη την Ελλάδα οι πολίτες θα ζητήσουν την αλήθεια.. Τι θα κάνουν οι Εισαγγελείς; Είναι δυνατόν σε όλη την Ελλάδα να μην βρεθεί ΕΝΑΣ ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ, ένας ΕΛΛΗΝ Εισαγγελέας που να μην φοβηθεί και να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να δώσει εντολή να διερευνηθεί η υπόθεση και να κατέβουν τα χρήματα για να διεκπεραιωθεί η πράξη; Που είναι τώρα οι δικαιολογίες άραγε; Τικ Τακ, Τικ Τακ…
————————–————————–————————–—-
Για το αρχείο, θα τα χρειαστούμε……….
Άρθρο: 42 Μήνυση αξιόποινων πράξεων
1. Εκτός από αυτόν που αδικήθηκε, και οποιοσδήποτε άλλος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει στην αρχή τις αξιόποινες πράξεις που διώκονται αυτεπαγγέλτως, τις οποίες πληροφορήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο.
2. Η μήνυση γίνεται απευθείας στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών, αλλά και στους άλλους ανακριτικούς υπαλλήλους, είτε από τον ίδιο το μηνυτή είτε από ειδικό πληρεξούσιο. Το έγγραφο της πληρεξουσιότητας μπορεί να δοθεί και με απλή έγγραφη δήλωση. Η γνησιότητα της υπογραφής του εντολέα πρέπει να βεβαιώνεται από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ή δικηγόρο. Το έγγραφο της πληρεξουσιότητας προσαρτάται στην έκθεση για την κατάθεση της μήνυσης. Μπορεί επίσης η μήνυση να γίνει και προφορικά, οπότε συντάσσεται έκθεση, σύμφωνα με τα άρθρα 148 επ.
3. Αν η μήνυση έγινε σε ανακριτικό υπάλληλο, αυτός τη στέλνει χωρίς χρονοτριβή στον αρμόδιο για την ποινική δίωξη εισαγγελέα ή στο δημόσιο κατήγορο.
4. Ο μηνυτής, κατά την υποβολή της μήνυσης ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής, καταθέτει, με ποινή το παράβολο υπέρ του Δημοσίου ποσού εκατό (100) ευρώ. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή άλλης αντικειμενικής αδυναμίας εκδόσεως του παραβόλου, αυτό μπορεί να προσκομισθεί το βραδύτερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, χωρίς να κωλύεται η ποινική διαδικασία. Το ύψος του ποσού του παραβόλου αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης.
5. Η κατάθεση της μήνυσης μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 του πδ. 150/2001 (Α’ 125). Οι λεπτομέρειες και οι ειδικότερες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
……………………..……………………..……………………..……………………..……..
Άρθρο 15. (του Καταστατικού της Ρώμης)
1. Ο Εισαγγελέας μπορεί να αρχίσει έρευνα αυτεπαγγέλτως επί τη βάσει πληροφοριών για εγκλήματα υπαγόμενα στη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου.
2. Ο Εισαγγελέας εξετάζει τη σοβαρότητα των πληροφοριών που έλαβε. Για το σκοπό αυτό. δύναται να αναζητήσει επί πλέον πληροφορίες από Κράτη, όργανα των Ηνωμένων Εθνών, διακυβερνητικές ή μη κυβερνητικές οργανώσεις, ή άλλες αξιόπιστες πηγές τις οποίες κρίνει κατάλληλες, και δύναται να λαμβάνει γραπτές ή προφορικές καταθέσεις στην έδρα του Δικαστηρίου.
3. Αν ο Εισαγγελέας συμπεράνει ότι υπάρχει επαρκής βάση για να αρχίσει έρευνα, υποβάλει αίτημα στο Τμήμα Προδικασίας για να επιτραπεί η έρευνα, μαζί με οποιαδήποτε στοιχεία που στηρίζουν το αίτημα. Τα θύματα μπορούν να κάνουν παραστάσεις στο Τμήμα Προδικασίας σύμφωνα με τους Κανόνες Διαδικασίας και Απόδειξης.
4. Αν το Τμήμα Προδικασίας, μετά από εξέταση του αιτήματος και του υλικού που το στηρίζει, θεωρήσει ότι υπάρχει επαρκής βάση για να αρχίσει έρευνα, και ότι η υπόθεση φαίνεται να υπάγεται στη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου, επιτρέπει την έναρξη της έρευνας, άνευ βλάβης των μετέπειτα αποφάσεων του Δικαστηρίου σχετικά με τη δικαιοδοσία και το παραδεκτό της υπόθεσης.

Αφήστε μια απάντηση