ΖΩΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ: «ΣΑΤΑΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΠΩΣ ΜΠΗΚΑΜΕ ΣΤΟ ΔΝΤ»! ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ή απλά ΠΡΟΔΟΣΙΑ… ΕΙΝΑΙ ΕΘΝΟΚΑΘΑΡΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

10489808_822155664469307_9136622798827915230_n

ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΟΜΒΑ ! ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ! ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ, ΘΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ;

Apostolos Rossios Ιστορική απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών!

Βούλευμα του Συμβούλιου Εφετών Αθηνών, διαφωνεί με την ανακρίτρια της δικογραφίας της υπόθεσης της ΕΛΣΤΑΤ αλλά και με τον εισαγγελέα οι οποίοι είχαν την άποψη ότι η υπόθεση πρέπει να τεθεί στο αρχείο. 
Πρόκειται για την απάτη όπως καταγγέλθηκε “αλλοίωσης των οικονομικών στοιχείων”, με το αποτέλεσμα της οποίας, ο πρώην πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου από το Καστελόριζο, άνοιξε την πόρτα στο ΔΝΤ (IMF) που οδήγησε στην ….κόλαση την Ελλάδα, τους Ελληνες σε εξαθλίωση και χιλιάδες σε αυτοκτονία!
Αυτή η εξέλιξη είναι η ευκαιρία να κάτσει στο σκαμνί η συμμορία του Μνημονίου!
Να θυμίσουμε ότι οι βασικοί μάρτυρες Ζωή Γεωργαντά και Νίκ. Λογοθέτης, κατέθεσαν υπόμνημα που περιεγραφε ότι από την επίμαχη δικογραφία έχουν χαθεί κρίσιμες καταθέσεις και δικόγραφα!
Το Συμβούλιο Εφετών ζητάει να γίνει εκ νέου διερεύνηση για πολιτικά πρόσωπα!
Εποτέλους!! 
…………….
Historic decision of the Appeal Council of Athens!

Members of the Appeals Council Athens, disagrees with the investigating judge mentioned the case of the Hellenic Statistical Authority and with the prosecutor who had the view that the case should be dropped.
It was denounced as fraud \ “manipulation of financial data \”, the result of which, the former prime minister George Papandreou Kastelorizo, opened the door to the IMF (IMF) which led to the hell …. Greece, Greeks in misery for thousands to suicide!
This development is the opportunity to sit on the stool his gang Memorandum!
Bear in mind that the key witnesses Georganta Zoe and Nick. Logothetis, submitted a memorandum describing that the file in question have lost deposits and critical applications!
The Judicial Council asking to be re-exploration for politicians!
At last!
…………….

Decisión histórica del Consejo de Apelaciones de Atenas!

Los miembros del Consejo de Apelaciones de Atenas, está en desacuerdo con el juez de instrucción mencionó el caso de la Autoridad Estadística Helénica y con el fiscal que tuvo la visión de que el caso se cae.
Fue denunciado como fraude \ \ \ “la manipulación de los datos financieros \ \ \”, el resultado de lo cual, el ex primer ministro George Papandreou Kastelorizo, abrió la puerta al FMI (Fondo Monetario Internacional), que condujo a …. Infierno en Grecia, los griegos en la miseria a miles a un suicidio!
Este desarrollo es la oportunidad de sentarse en el taburete de su Memorando pandilla!
Tenga en cuenta que los testigos clave Georganta Zoe y Nick. Logothetis, presentó un memorando que describe que el archivo en cuestión han perdido los depósitos y las aplicaciones críticas!
El Consejo de la Magistratura pidiendo ser re-exploración de los políticos!
Por fin!
………….

Историјски одлука жалбеног већа у Атини!

Чланови Савета за жалбе Атини, не слаже са истражни судија поменуо случај Грчке статистичке институције и са тужиоцем који је имао став да случај треба да буде опала.
Он је осудио као превару \ \ \ \ \ \ \ “манипулације финансијских података \ \ \ \ \ \ \”, резултат који, бивши премијер Јоргос Папандреу Кастелоризо, отворио врата ММФ (ММФ ) што је довело до пакла …. Грчка, Грци у беду хиљадама и самоубиства!
Овај развој је прилика да седи на столици његове банде Меморандум!
Имајте на уму да су кључни сведоци Георганта Зое и Ник. Логотхетис, поднео меморандум описује да фајл у питању су изгубили депозите и критичне апликације!
Судски савјет тражи да се поново истраживање за политичаре!
Најзад!
…………….

Исторический Решение Апелляционного совета Афинах!

Члены Афинах Апелляционная Совета, не согласен с следственный судья упомянул случай Греческой статистического органа и с прокурором, который имел мнение, что дело должно быть упал.
Это был осужден как мошенничество \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ “манипуляции финансовых данных \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \”, результатом которого, бывший премьер-министр Георгиос Папандреу Кастелоризо, открыл дверь в МВФ (МВФ), который привел к аду …. Греция, греки в нищете для тысяч до самоубийства!
Такое развитие событий является возможность сидеть на стуле свою Меморандум банды!
Имейте в виду, что ключевые свидетели Georganta Зои и Ник. Logothetis, представил меморандум, описывающий, что файл в вопросе потеряли депозиты и критически важных приложений!
Судебный совет с просьбой быть повторно разведка политиков!
Наконец-то!
…………………………………………………………………………………………………………….

GEORGANTA-ZOI

ΖΩΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ: «ΣΑΤΑΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΠΩΣ ΜΠΗΚΑΜΕ ΣΤΟ ΔΝΤ»!

Η Ζωή Γεωργαντά, η γυναίκα που με την επιμονή και το σθένος της οδήγησε την υπόθεση  της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) στη Δικαιοσύνη, σε αποκλειστική της συνέντευξη στο συνεργάτη της «Ε.Ω.» Μάκη Βραχιολίδη, ξετυλίγει το κουβάρι της ιστορίας μέσω της οποίας η χώρα και ο λαός σύρθηκαν στα μνημόνια του θανάτου και την εξαθλίωση.

Δεν διστάζει να πει ότι επρόκειτο για σατανική υπόθεση στην οποία πρωταγωνίστησε η κυβέρνηση Παπανδρέου με τον κ. Παπακωνσταντίνου να ανοίγει την κερκόπορτα που άλωσε τον τόπο.  Εξηγεί το πώς ο πρώην υπουργός Οικονομικών διέσυρε τη χώρα  στο ΕΚΟΦΙΝ δηλώνοντας –ψευδώς- ότι το έλλειμμα δεν ήταν 6%  αλλά 12%. Ο Γ. Παπακωνσταντίνου πρόσφερε στους Ευρωπαίους το άλλοθι να επιτεθούν στον λαό με περικοπές μισθών-συντάξεων και κοινωνικών δαπανών του κράτους, προκειμένου –δήθεν να τιθασεύσουν το διογκωμένο έλλειμμα και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας! 

Με την τοποθέτηση του κ. Γεωργίου ως επικεφαλής της ΕΛΣΤΑΤ, την αυταρχική του συμπεριφορά και ουσιαστικά την κατάργηση του ΔΣ της Αρχής, το έλλειμμα «φούσκωσε» περαιτέρω στο 15,4%  οπότε από το Μνημόνιο1 μπήκαμε και στο Μνημόνιο2 , για να επέλθει η εθνική καταστροφή. Όλα αυτά, σε συνεργασία με την Eurostat!!!

4 Είστε η γυναίκα που αποκάλυψε το «μαγείρεμα» του ελλείμματος  από την ΕΛΣΤΑΤ επί κ. Γεωργίου. Φωνάζατε ότι το έλλειμμα της χώρας ήταν μικρό αλλά τελικά το φούσκωσαν τεχνηέντως σε εξωπραγματικά επίπεδα ώστε να παρουσιάσουν τη χώρα μας ως το «μαύρο πρόβατο της Ευρώπης». Θυμίστε μας με δυο λόγια, πόσο ήταν το έλλειμμα της χώρας πριν φτάσει στο 15,4% και με ποιο τρόπο το «φούσκωσαν»; 
ΖΓ: Οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί απαιτούν να αποστέλλονται στην Eurostat δύο προβλέψεις του δημοσίου χρέους και ελλείμματος για το τρέχον έτος, δηλαδή μία πρώτη πρόβλεψη την 1η Απριλίου και μία δεύτερη πιο ενημερωμένη πρόβλεψη την 1η Οκτωβρίου. Το επόμενο έτος, 1η Απριλίου, στέλλεται μία σχεδόν τελική εκτίμηση για το δημόσιο χρέος και έλλειμμα του προηγούμενου έτους (και ασφαλώς μία πρώτη πρόβλεψη για το τρέχον έτος). Τι συνέβη με το έτος 2009: Την 1η Οκτωβρίου 2009 η τότε Στατιστική Υπηρεσία (που ήταν Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Οικονομικών) είχε στείλει την δεύτερη επίσημη Ελληνική πρόβλεψη, 6%, για το έλλειμμα του 2009. Σημειωτέον ότι η επίσημη αυτή πρόβλεψη αφενός συνοδευόταν από επίσημα έγγραφα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, και αφετέρου είχε ελεγχθεί από την Eurostat.

Στην συνέχεια, ο φρεσκοδιορισμένος Υπουργός Οικονομικών της νέας κυβέρνησης (ΠΑΣΟΚ), κ. Παπακωνσταντίνου, μεταβαίνοντας στην πρώτη του εμφάνιση στην συνεδρίαση της ΕΚΟΦΙΝ (Υπουργοί Οικονομικών της ΕE) 19-21 Οκτωβρίου 2009, δήλωσε, χωρίς να τον υποχρεώνει κανένας Κανονισμός ή άτομο, ότι ο προκάτοχός του είπε ψέματα για το έλλειμμα του 2009, το οποίο, είπε, ήταν πάνω από 12% και όχι 6%. Τότε η ΕΚΟΦΙΝ, σύμφωνα με Ευρωπαϊκές εφημερίδες (Financial Times, European Reporter), εξερράγη ως εξής: «Δεν πρόκειται να δεχτούμε αυτή την πολιτική παρέμβαση στα στοιχεία του Ελληνικού ελλείμματος, είναι απαράδεκτο». Και ο Επίτροπος κ. Αλμούνια είπε ότι θα συνέστηνε τριμελή Επιτροπή (Eurostat, EE, Στατιστική Υπηρεσία) «για να διερευνηθεί το θέμα σε πλάτος και βάθος».

Αργότερα, όμως, φαίνεται ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι μας «πειστήκανε» από τον κ. Παπακωνσταντίνου ότι ένα διογκωμένο Ελληνικό έλλειμμα δεν ήταν και τόσο κακό για τους στόχους ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης μέσω περικοπών μισθών και συντάξεων και κοινωνικών δαπανών του Ελληνικού κράτους. Ήταν ένα πολύ καλό επιστημονικό έρεισμα για τα σχεδιαζόμενα Μέτρα των Μνημονίων.

Έτσι, ο κ. Παπακωνσταντίνου και ο κ. Παπανδρέου συνέχισαν τον πολιτικό εκτροχιασμό τους με την τεχνητή διόγκωση του ελλείμματος 2009 με διαδοχικές αυθαίρετες και αθεμελίωτες διογκώσεις 12,7%, 13%, 13,6% τον Απρίλιο 2010, και στις 5 Μαΐου 2010 ήλθε το Πρώτο Μνημόνιο διότι η αξιοπιστία της χώρας μας είχε καταβαραθρωθεί από την ξέφρενη ανοδική πορεία των προβλέψεων του ελλείμματος του 2009.  Και ενώ την 1η Απριλίου 2010 έπρεπε να σταλεί τελική εκτίμηση για το έλλειμμα 2009, αυτοί δώσανε πάλι αυθαίρετες προβλέψεις. 
Στην συνέχεια βέβαια την σκυτάλη πήρε ο κ. Γεωργίου, ο οποίος παρέλαβε το 13,6%, και αντί να διερευνήσει μαζί με το νόμιμα συγκροτημένο 7-μελές Συμβούλιο την αξιοπιστία αυτού του αριθμού, αντίθετα, έκτισε μόνος του επάνω στο αυθαίρετο 13,6% και το έκανε ένα λαμπρό 15, 4%, και τότε ήλθε το δεύτερο πολύ πιο αυστηρό Μνημόνιο. Σύμφωνα με τον νόμο 3832/2010, άρθρα 10 και 12, οι επίσημες στατιστικές (ένα μέρος των οποίων είναι το χρέος και το έλλειμμα) πιστοποιούνται από το συγκροτημένο 7-μελές συλλογικό όργανο της ΕΛΣΤΑΤ. Όμως, ο κ. Γεωργίου πιστοποίησε ψευδώς και ως μονάρχης ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ το 15,4%.                  
     
4 Ο κ. Γεωργίου κατηγορείται για κακουργηματικές πράξεις, ωστόσο παραμένει στη θέση του. Πώς το εξηγείτε; Σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία εάν ήταν θα ετίθετο σε διαθεσιμότητα.
ΖΓ: Έχετε απόλυτο δίκιο, σε οιαδήποτε άλλη Υπηρεσία αν ήταν ο κ. Γεωργίου, θα είχε αποπεμφθεί, οι δε άλλοι δύο συγκατηγορούμενοί του, που είναι δημόσιοι υπάλληλοι, θα είχαν πάραυτα τεθεί σε διαθεσιμότητα. Ξέρετε, η Στατιστική Υπηρεσία οιασδήποτε χώρας είναι η πιο σημαντική Δημόσια Υπηρεσία διότι όταν ελέγχεις τα στοιχεία, τότε ελέγχεις την χώρα, που σημαίνει ότι μπορείς και να την σφάξεις με επιστημονικό τρόπο, όπως έκανε η κυβέρνηση Γ.Α. Παπανδρέου και συνεχίζει να κάνει η κυβέρνηση Σαμαρά.

Με βάση πραγματικά γεγονότα που έχουν κατατεθεί και από μένα και έχουν επιβεβαιωθεί και από άλλους μάρτυρες, εκτιμώ ότι η Ελληνική κυβέρνηση υποκύπτει σε αφόρητες ευρωπαϊκές πιέσεις, ιδιαίτερα από την Κομισιόν και την Eurostat, διότι οι επικεφαλής των Ευρωπαϊκών αυτών οργάνων που διακρίνονται για την αδιαφάνειά τους, την παντελή έλλειψη αντικειμενικότητας και δημοκρατικού ήθους, τρέμουν την αποκάλυψη της συμβολής τους στην αλλοίωση των στοιχείων του χρέους και του ελλείμματος. 

Σ’ αυτή τους την επιδίωξη στηρίζονται και από ομοίους τους, δηλαδή από μια μη-ελεγχόμενη κεντρική ευρωπαϊκή εξουσία (βλ. κατάπτυστα πρόσφατα άρθρα στο Spiegel και στους Financial Times). Θέλω να κάνω την εξής ερώτηση στον Πρωθυπουργό κ. Σαμαρά, ο οποίος φαίνεται ότι δεν διαφέρει καθόλου από τον κ. Παπανδρέου: Γιατί κ. Σαμαρά δεν ανακαλείτε τον διορισμό του υπόδικου σε βαθμό κακουργήματος κ. Γεωργίου μέσω μομφής του οργάνου που τον διόρισε, δηλαδή της Βουλής, όπως λέει και ο νόμος;  Είναι αλήθεια κ. Σαμαρά ότι νομικός σας Σύμβουλος είναι και δικηγόρος και σύμβουλος του κ. Γεωργίου και ψάχνει να βρει «τρόπους» για να ελαφρύνει την θέση του πελάτη του;  

4 Ο κ. Γεωργίου εκτελούσε εντολές του κ. Παπακωνσταντίνου. Θυμίζω ότι ο κ Παπακωνσταντίνου μόλις ανέλαβε τα καθήκοντά του ως υπουργός κάλεσε αμέσως τον προκάτοχο του κ. Γεωργίου στην ΕΛΣΤΑΤ κ. Κοντοπυράκη, στον οποίο είπε: «Θα αλλάξω το έλλειμμα». Τι σημαίνουν όλα αυτά; Ότι πριν αναλάβει το ΠΑΣΟΚ υπήρχε έτοιμο σχέδιο θανάτωσης της χώρας και παράδοσής της στους τοκογλύφους και χρησιμοποίησαν ως όχημα την ΕΛΣΤΑΤ; 
ΖΓ: Με βάση πραγματικά γεγονότα, που έχουν κατατεθεί από μένα και επιβεβαιωθεί και από άλλους μάρτυρες, αξιολογώ ότι πράγματι υπήρχε σχέδιο θανάτωσης της Ελλάδας για τον πλουτισμό της Βορειοδυτικής Τραπεζικής Ευρώπης ήδη από το 2009 ίσως και νωρίτερα.

4Είπατε προηγουμένως ότι ο κ. Σαμαράς δεν διαφέρει από τον κ. Παπανδρέου. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι ακολουθεί την ίδια γραμμή Παπανδρέου; Αφού άλλα υποσχόταν στον λαό.
ΖΓ: Είναι ηλίου φαεινότερο ότι ο κ. Σαμαράς δεν διαφέρει καθόλου από τον κ. Παπανδρέου. Και οι δύο άλλα υπόσχονταν και άλλα έπραξαν.

4Σήμερα, το ΔΝΤ παραδέχθηκε ότι η πολιτική που ακολούθησε στη χώρα μας ήταν λάθος. Δεν βλέπουμε όμως η κυβέρνηση να ζητεί αποζημίωση για το λάθος αυτό που κατέστρεψε τον λαό και τη χώρα αλλά ακούμε τον κ. Όλι Ρεν να λέει ότι η πολιτική λιτότητας δεν θα αλλάξει. Γιατί δεν μιλάει η κυβέρνηση κυρία Γεωργαντά;
ΖΓ: Εκτιμώ ότι η κυβέρνηση προχωρά στην υλοποίηση του σχεδίου που είπαμε προηγουμένως, δηλαδή της θανάτωσης της Ελλάδας για τον πλουτισμό των Τραπεζιτών και της πολιτικής τους εκπροσώπησης που είναι τα ευρωπαϊκά αντιδημοκρατικά όργανα της ΕΕ. Φαίνεται ότι το αυτί τους δεν ιδρώνει από λάθη και αλλοιώσεις στοιχείων. 

4Όταν είχατε αντιληφθεί το παιχνίδι που παιζόταν σε βάρος της χώρας με το έλλειμμα, απευθυνθήκατε στον επικεφαλής της Eurostat ο οποίος, ούτε λίγο ούτε πολύ σας είπε να …κάτσετε στ’ αυγά σας και να υπακούσετε στον κ. Γεωργίου. Εάν όντως είναι έτσι τα πράγματα κυρία Γεωργαντά, μιλάμε για σατανικό σχέδιο.
ΖΓ: Τα πράγματα είναι έτσι και χειρότερα ακόμα. Το σχέδιο ήταν σατανικό, αλλά πιστεύω ότι η Ελληνική Δικαιοσύνη θα αποκαλύψει αυτό το απίστευτο παιχνίδι σε βάρος της χώρας μας που χωρίς αυτήν δεν θα υπήρχε και δεν μπορεί να υπάρξει Ευρώπη. 

4Μόλις η Δικαιοσύνη απηύθυνε κατηγορίες στον κ. Γεωργίου για κακουργηματικές πράξεις, η Eurostat έσπευσε να επιτεθεί στην ελληνική Δικαιοσύνη και να στηρίξει παράλληλα τον κ. Γεωργίου. Σημαίνει κάτι αυτό;
ΖΓ: Σημαίνει ότι o Γενικός Διευθυντής της Eurostat έχει καταληφθεί από τον τρόμο της τιμωρίας του που πλησιάζει και από την αποκάλυψη του πραγματικού του προσώπου που κάθε άλλο παρά επιστημονικό, είναι. Ίσως η Ελλάδα να αποτελέσει τον καταλύτη για την ανάδυση μιας δημοκρατικής και πολιτισμένης Ευρώπης.  

4 Εσείς, ως μέλος του Δ.Σ. της ΕΛΣΤΑΤ καταγγείλατε δημοσίως το «μαγείρεμα» των στοιχείων που γινόταν από την ΕΛΣΤΑΤ. Αντέδρασε όμως κανένα άλλο μέλος του ΔΣ ή λούφαξαν και γιατί;
ΖΓ: Ανοικτά και δημόσια αντιδράσαμε τρία από τα έξι μέλη. Όμως και τα άλλα τρία μέλη είχαν αντιδράσει και εντός και εκτός του πλαισίου των 4 συνεδριάσεων που πραγματοποιήθηκαν. Όλοι είχαμε φοβερά προβλήματα με την αυταρχική στάση του έβδομου μέλους, του κ. Γεωργίου, ο οποίος προσπαθούσε από την αρχή να οικειοποιηθεί όλες τις νόμιμες αρμοδιότητές μας, ιδιαίτερα για την πιστοποίηση των επίσημων στατιστικών (άρθρα 10 και 12 του ν. 3832, πριν τις τροποποιήσεις του), μέρος των οποίων αποτελεί το χρέος και το έλλειμμα.     

4 Γνωρίζετε κυρία Γεωργαντά ότι αυτοί που μας επιβάλλουν δυσβάσταχτα μέτρα, έχουν φορτώσει το χρέος των Τραπεζών στους Έλληνες φορολογούμενους πολίτες; Οι Τράπεζες έλαβαν σε καιρό μνημονίων, συνολικά 233 δις ευρώ, για τα οποία όμως ο κ. Προβόπουλος δεν έλαβε εγγυήσεις για να επιστραφούν τα χρήματα αυτά στα Ταμεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Φρόντισε όμως, σε συνεργασία με τους πολιτικούς ταγούς, να φορτώσει τα χρέη των 233 δις ευρώ, στον λαό. Πώς το σχολιάζετε;
ΖΓ: Κοιτάξτε, κ. Βραχιολίδη, ο κ. Προβόπουλος,  Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, εκτιμώ ότι είναι ένας παραδοσιακός Τραπεζίτης, δηλαδή το ενδιαφέρον του επικεντρώνεται στο συμφέρον της Τράπεζας Ελλάδος, η οποία βέβαια δεν είναι πλέον, όπως ίσως σχεδιαζόταν αυτό από καιρό, Ελληνικών συμφερόντων και δη λαϊκών συμφερόντων, όπως κάποτε ήταν. Μερικά γεγονότα μιλούν από μόνα τους: Δέχτηκε να συμμετέχει με το όνομά του σε πρόσφατο άρθρο των Financial Times, όπου το συμπέρασμα της προκαταρκτικής δικαστικής ανάκρισης των οικονομικών εισαγγελέων αξιολογήθηκε ως «πολιτική βεντέτα». Επίσης, το έγκριτο διεθνές Πρακτορείο Ειδήσεων Ρώϋτερς έχει δημοσιεύσει έρευνά του, σύμφωνα με την οποία ο κ. Προβόπουλος πληρωνόταν με πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο όταν ήταν υποδιοικητής της Τράπεζας Πειραιώς, δηλαδή περισσότερο από ό,τι πληρώνονταν τοπ στελέχη της Goldman Sachs. Επίσης, δεν δήλωσε στην Βουλή το μπόνους των 3,5 εκατομ. ευρώ που εισέπραξε από την Τράπεζα Πειραιώς. Αλλά και σήμερα, ποιά είναι η αμοιβή του; Δημοσιεύεται; Γιατί όχι;  

4 Δεν νομίζετε ότι ο ρόλος του κ. Προβόπουλου μοιάζει με αυτό του κ. Γεωργίου; Δεν είναι δηλ. σαν να άνοιξε την κερκόπορτα στους εχθρούς της χώρας;
ΖΓ: Ναι, οι δύο ρόλοι εκτιμώ ότι είναι συμπληρωματικοί, ο ένας συμπληρώνει τα κενά του άλλου. Αυτό φαίνεται και από το άρθρο των Financial Times.

4 Μετά από όσα συμβαίνουν στη χώρα τα τελευταία 3 χρόνια πώς βλέπετε το αύριο αυτού του τόπου και του λαού; Αισιοδοξείτε ή είστε απαισιόδοξη;
ΖΓ: Η έλλειψη συλλογικότητας που μας διακρίνει ως λαό θα δυσκολέψει τον αγώνα να απαλλαγούμε από αυτούς που μας τσαλαπάτησαν και από τους οποίους, κατά την άποψή μου, δεν είναι δυνατόν να δούμε καλό. Ευτυχώς, τώρα δεν τους πιστεύουμε πλέον. Αυτό όμως δεν αρκεί. Νομίζω ότι είμαστε ένας λαός με πολλά προσόντα τα οποία όμως μας τα έχουν καταπνίξει οι πολιτικοί μας δυνάστες επί πολλά χρόνια, σιγά-σιγά για να μην το πάρουμε χαμπάρι, με την καλλιέργεια της αναξιοκρατίας, της οικογενειοκρατίας και πολιτικής πελατοκρατίας, με τα μικρο-ρουσφέτια, με τις ψεύτικες υποσχέσεις του τύπου «θα σας φτιάξουμε γεφύρια. Μα δεν έχουμε ποτάμια! Θα σας φτιάξουμε και ποτάμια».

Νομίζω ότι η βία που ζούμε καθημερινά και που μας φέρνει στον θάνατο ή στο χείλος του θανάτου, δεν θα μας σκοτώσει. Πρέπει όμως όλοι να αλλάξουμε πρώτα τον εαυτό μας: να εκθέτουμε τις «ανωμαλίες» που παρατηρούμε στο περιβάλλον μας, να μην δεχτούμε ποτέ πια την αναξιοκρατία, να ψηφίσουμε καθαρούς και άξιους ανθρώπους όταν έλθει η στιγμή, ή όταν την προκαλέσουμε την στιγμή αυτή, να συμμετέχουμε και να διαμορφώνουμε εμείς το μέλλον μας, και να δούμε πώς θα μπορέσουμε να ενωθούμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα, διότι η ισχύς εν τη ενώσει. Πάντως, πιστεύω ότι εδώ που μας φτάσανε οι κυβερνώντες μας θα χρειαστούμε αρκετά χρόνια, ίσως πάνω από δεκαετία από την στιγμή που θα αναδείξουμε μια άξια κυβέρνηση, για να σταθούμε στα πόδια μας.

Χρειαζόμαστε ένα πλάνο ρεαλιστικό, κάτι σαν επιχειρηματικό σχέδιο όπου θα έχουμε κάνει μια ανάλυση SWOT (strengths – Weaknesses – Opportunities – Threats) για την χώρα μας. Θα έχουμε δηλαδή μελετήσει ποιά είναι τα Δυνατά σημεία μας, οι Αδυναμίες μας, οι Ευκαιρίες που θα έχουμε μπροστά μας και οι Απειλές ή οι κίνδυνοι που ίσως αντιμετωπίσουμε. Ποιό πολιτικό κόμμα έχει κάνει μια τέτοια ανάλυση για την Ελλάδα, κάτω από τα σενάρια που προτείνουν (μέσα στην ευρωζώνη, έξω από την ευρωζώνη);          

Συνέντευξη στον Μάκη Βραχιολίδη
vrachiolidis@yahoo.gr“> vrachiolidis@yahoo.gr

Αφήστε μια απάντηση