ΗΣΙΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ…

Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΙΣΤΙΑ

10414633_1508667049362430_1169306710478992499_nΗΣΙΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ

« …. Ω βασιλήες, υμείς δε καταφράζεσθε και αυτοί
τήνδε δίκην. Εγγύς γαρ εν ανθρώποισιν εόντες
αθάνατοι φράζονται όσοι σκολιήσι δίκησιν 
αλλήλους τρίβουσι θεών όπιν ουκ αλέγοντες.
Τρείς γαρ μύριοί εισιν επί χθονί πουλυβοτείρη
αθάνατοι Ζηνός φύλακες θνητών ανθρώπων.
Οι ρα φυλάσσουσίν τε δίκας και σχέτλια έργα
ηέρα εσσάμενοι πάνιη φοιτώντες επ’ αίαν.
Η δε τε παρθένος εστί Δίκη, Διός εκγεγαυία,
κυδρή τ’ αιδοίη τε θεοίς οι Όλυμπον έχουσι.
………………………………………………
Πάντα ιδών Διός οφθαλμός και πάντα νοήσας 
και νυ τάδ’, αι κ’ εθέλησ’, επιδέρκεται, ουδέ ε λήθει
οι ην δη και τήνδε δίκην πόλις εντός εέργει….»

«…Ω βασιλείς, στοχασθείτε κι εσείς οι ίδιοι
ετούτη την δικαιοσύνη. Διότι πολύ κοντά στους ανθρώπους ευρίσκονται
οι αθάνατοι, παρακολουθώντας αυτούς που με στρεψοδικίες 
καταδυναστεύουν τον έναν με τον άλλον, αψηφώντας τον φόβον του θεού.
Διότι τριάντα χιλιάδες επάνω στην πολύβλαστη γη είναι
οι αθάνατοι, εκ του Διός φύλακες των θνητών ανθρώπων.
Αυτοί επαγρυπνούν επάνω από τις δίκες και τα άθλια έργα,
τριγυρνώντας αόρατοι σε όλον τον κόσμον. 
Υπάρχει δε (ω βασιλείς) και κάποια παρθένος, η Δικαιοσύνη, η κόρη του Διός,
που την τιμούν και την σέβονται όλοι οι θεοί που κατέχουν τον Όλυμπο.
…………………………………………………………….
Βλέποντας τα πάντα ο οφθαλμός του Διός και καταλαβαίνοντας τα πάντα,
παρατηρεί επίσης αν θέλει και τα δικά σας (έργα) και τίποτε δεν λησμονεί
από αυτά που θέλει η κλεισμένη μέσα στην πολιτεία Δικαιοσύνη…»

(Ησίοδος: Έργα και Ημέραι 248~269)

Η φωνή του Ησιόδου, φωνή συμβουλής και νουθεσίας, διασχίζει τις χιλιετίες του χρόνου και απευθύνεται σ’ εσάς τους ανάξιους και θλιβερούς σημερινούς κυβερνώντες, οι οποίοι την ύβριν, την ασέβειαν και την προδοσίαν, τις έχετε αναγάγει σε τρόπους διακυβερνήσεως, και σας προειδοποιεί!!
Τριάντα χιλιάδες είναι οι αθάνατοι φύλακες των ανθρώπων επί της γαίας!! Αόρατοι παρατηρούν και καταγράφουν τα άθλια έργα σας!! 
Το ότι η ελαττωμένη σας νοημοσύνη δεν μπορεί να το αντιληφθεί αυτό, δεν μειώνει του Ησιόδου την αξιοπιστίαν!!
Ο Ζεύς και η Δίκη γνωρίζουν τα ανίερα έργα και τις πανάθλιες ημέρες σας!!
Και οι του Διός φύλακες ΕΧΟΥΝ ΓΝΩΣΙΝ!!!

26/6/2014
ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΣΟΣ
(ΜΕΓΙΣΤΙΑΣ)

Αφήστε μια απάντηση