Βίκυ Χαραλάμπους: ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ Η ΜΟΝΗ ΔΙΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

END ΒΙΚΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

Γ. ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ Η ΜΟΝΗ ΔΙΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ:

«Το Σύνταγμα της Ελλάδος θέτει μια σειρά από υποχρεώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Κράτος.

Το άρθρο 1 του Συντάγματος προβλέπει ότι “Θεμέλιο του Πολιτεύματος είναι η Λαϊκή Κυριαρχία, όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπερ αυτού και του Έθνους”

Το άρθρο 2(1), υπογραμμίζει ότι «ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας».

Το μέρος ΙΙ του Συντάγματος προβλέπει ρητά μια σειρά από άλλες υποχρεώσεις του κράτους, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της ιδιοκτησίας (άρθρο 17) της οικογένειας, της μητρότητας και της παιδικής ηλικίας (άρθρο 21.1)) η ειδική φροντίδα για την υγεία (άρθ. 21 (2)) και (3), η εξέλιξη των συνθηκών εργασίας (άρθρο 22 (1)) και της κοινωνικής ασφάλισης (Άρθρο 22 (5)).

Όλα αυτά τα δικαιώματα έχουν παραβιαστεί ανεπανόρθωτα συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων στην ισότητα όλων των Ελλήνων (άρθρο 4), την κοινωνική, οικονομική και πολιτική συμμετοχή (άρθρο 5), την ελεύθερη διακίνηση της πληροφορίας (άρθρο 5Α), αίτηση (άρθρο 10), της ειρηνικής συνάθροισης (11 art.), δωρεάν δημόσια εκπαίδευση (άρθρο 16 (2)), ιδιοκτησίας (άρθρο 17 (2)), την υγειονομική περίθαλψη (άρθρο 21 (3)), εργασία (άρθρο 22 (1)) και την κοινωνική ασφάλιση (άρθρο 22 (5)).

Μπορεί να υποστηριχθεί ότι η σφοδρή αύξηση της ανεργίας με τις δυσπραγίες στην απασχόληση, έρχεται σε αντίθεση με την υποχρέωση του κράτους σύμφωνα με το άρθρο 22 (1) του Συντάγματος για την προστασία του δικαιώματος στην εργασία και τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών.

Το άρθρο 21.4 ορίζει ότι «η απόκτηση κατοικίας από αυτούς που τη στερούνται ή που στεγάζονται ανεπαρκώς αποτελεί αντικείμενο ειδικής φροντίδας του Κράτους.

Το άρθρο 25, παράγραφος 1 αναφέρεται ρητά στην αρχή του κράτους πρόνοιας και υπογραμμίζει ότι όλα τα δημόσια ιδρύματα οφείλουν να διασφαλίζουν την αποτελεσματική εφαρμογή αυτών των δικαιωμάτων».

Βάσει των πιο πάνω τεκμηριωμένων πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας επιθέσεων που έχει δεχθεί τα τελευταία χρόνια το ελληνικό έθνος, από ενδογενείς και εξωγενείς, ορατούς ή αοράτους κατακτητές και καταπατητές της επικράτειάς και των ανθρωπίνων ελευθεριών μας, που επέβαλαν εθνική ταπείνωση και βίαιη οικονομική επίθεση στην ελληνική οικογένεια, την καταστροφική μόλυνση του αέρα που αναπνέουμε (αεροψεκασμοί), την επιβάρυνση του περιβάλλοντος που ζούμε, τις σκιώδεις εκπομπές χαμηλών συχνοτήτων σε κατοικημένες και πολυσύχναστες περιοχές, το γενετικά τροποποιημένο φαγητό με το οποίο τρεφόμαστε, την ελλιπή και κατευθυνόμενη πληροφορία που δεχόμαστε, την ανεπαρκή ασφάλεια που παρέχεται κτλ. θα πρέπει να γίνει κάθε πιθανή ενέργεια από όλους εμάς τους πολίτες και προς κάθε κατεύθυνση για να βρεθούν ΑΜΕΣΑ λύσεις γιατί είναι ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ η ΑΝΑΓΚΗ ν’ απεμπλακούμε από τα εγκληματικά μνημόνια της ντροπής ούτως ώστε να ξεκινήσουμε μια υγιή αναπτυξιακή πορεία προς την πρόοδο και την ευημερία.

Τέλος, το άρθρο 120, υπογραμμίζει ρητά ότι η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον Πατριωτισμό των Ελλήνων, που διακιούνται και ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ με ΚΑΘΕ μέσο ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ επιχειρεί να τα καταλύσει με τη βία!

 

διαβάστε:
Βίκυ Χαραλάμπους: Σημειώσεις για τη Συμφωνία του Bretton Woods
Βίκυ Χαραλάμπους: ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΕΡΑΣΜΕΝΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ

Αφήστε μια απάντηση