4/6/2898/Ω:20.30 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙ END ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΣΤΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (ΚΑΦΕ ΙΡΕΝΕ)

END ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ

ΞΑΝΘΗ ΡΟΥΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΣΤΟ ΚΑΦΕ ΙΡΕΝΕ,ΓΩΝΙΑ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ ΜΕ ΑΝΘΕΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/6/2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 20.30

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ ΞΑΝΘΗ ΡΟΥΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

Αφήστε μια απάντηση