Ο ΙΣΟΣΚΕΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΙΣΤΙΑ

Πανάρχαιον Ελληνικόν σύμβολον ο ισοσκελής σταυρός, όπως και τόσα άλλα του Ελληνισμού σύμβολα, έγινε αντικείμενον κλοπής και αλλοιώσεως των συμβολισμών του από τα διάφορα δόγματα.

Ιερότατον σύμβολον του Ζηνός-Διός, σχηματοποιεί στο αισθητόν πεδίον την ύπαρξιν του διπολισμού, ο οποίος διέπει τον κόσμον, και μέσα από τον οποίον δημιουργείται και εξελίσσεται το Σύμπαν.

Σε ένα άλλο επίπεδον, ο ισοσκελής σταυρός αλληγορεί τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος, όπως και τα τέσσερα βασικά στοιχεία, δηλαδή το Πύρ, τον Αέρα, το Ύδωρ και την Γήν, τα οποία δομούν θεμελιακά τον κόσμον με την αρμονικήν και εν μέτρω μίξιν τους, και στην θεϊκή συναρμογή των οποίων (στο κέντρον του σταυρού) περικλείεται η Πέμπτη Ουσία, η θεϊκή Πεμπτουσία, η οποία συνέχει τα τέσσερα αυτά στοιχεία και δίδει την ζωήν και την κίνησιν στο Σύμπαν.

Στο Αρχαιολογικόν Μουσείον του Ηρακλείου της Κρήτης, εκτίθεται ένα τέτοιο Μινωϊκόν αρχαιότατον σύμβολον. Πρόκειται διά τον ισοσκελήν σταυρόν από φλεβωτόν μάρμαρον, ο οποίος χρονολογήθηκε ανάμεσα στο – 1600 και – 1700, και τον οποίον μπορεί να δει ο κάθε επισκέπτης.

is

31/5/2014
ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΣΟΣ
(ΜΕΓΙΣΤΙΑΣ)

 

*Ακούστε περισσότερα για τον Ισοσκελή Σταυρό του Ελληνισμού (1.30.00 – τέλος) :

Αφήστε μια απάντηση