ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ

Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΙΣΤΙΑ

Ο Αμφίλοχος κατήγετο εκ του μαντικού ηρωϊκού γένους των Μελαμποδιδών, και ήταν υιός του Αμφιάραου, και της Ερυφύλης, αδελφής του Αδράστου. Ήταν και αυτός άριστος μάντις και είχεν αδελφόν τον Αλκμαίωνα και αδελφές την Ευρυδίκην και την Δημώνασσαν.
Εξεστράτευσε μαζί με τον αδελφόν του και τους λεγόμενους Επιγόνους, εναντίον των Θηβών, στον δεύτερον Θηβαϊκόν πόλεμον, δια να εκδικηθεί τον θάνατον του πατρός του στην προηγουμένην εκστρατείαν των «Επτά επί Θήβας».

Ο Αμφίλοχος διετέλεσεν ένας από τους μνηστήρες της Ωραίας Ελένης και έλαβε ως εκ τούτου μέρος στον Τρωϊκόν πόλεμον. Ήταν μάλιστα ένας εκ των Αχαιών, οι οποίοι εκρύφθησαν μέσα στον Δούρειον Ίππον. Στην Τρωάδα ενίκησε σε αγώνα μαντικής τον εγγονόν του Τειρεσία, μάντιν Μόψον, με αποτέλεσμα να επέλθει διαφωνία μεταξύ τους. Συνεφιλιώθησαν όμως, και μετά την άλωσιν της Τροίας κατέβηκαν μαζί στην Κιλικίαν και έκτισαν από κοινού την πόλιν Μαλλόν, όπου ίδρυσαν και κοινόν Μαντείον.

Κατά τον Ηρόδοτον (Γ΄ 91), ο Αμφίλοχος ίδρυσε και πόλιν στα σύνορα Κιλικίας και Συρίας, με το όνομα Ποσειδείον.
Επιστρέφοντας εις το Άργος και ευρίσκοντας τα πράγματα σε πλήρην αναταραχήν, έφυγε πάλι με τους άνδρες του και ήλθε στην Ακαρνανίαν, όπου έκτισεν το Αμφιλοχικόν Άργος, στην περιοχήν η οποία αποκαλείται από το όνομά του Αμφιλοχία και οι κάτοικοί της Αμφιλόχιοι..

Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι την πόλιν αυτήν την ίδρυσεν ο Αλκμαίων, όταν οι Έλληνες πολεμούσαν στην Τροίαν και της έδωσε το όνομα του αδελφού του ή κάποιου υιού του από την Μαντώ, ονόματι Αμφιλόχου, αλλά αυτό φαίνεται τελείως απίθανον.

Στην Ακαρνανίαν θεωρήθηκε γενάρχης του Ακαρνανικού μαντικού γένους και οι Ακαρνάνες, μετά τον θάνατόν του, απέδιδαν σ’ αυτόν τιμές θεού.
Ο Αμφίλοχος επέστρεψε στην Κιλικίαν, αλλά ο Μόψος, ο οποίος είχε παραμείνει εκεί, δεν τον εδέχθη. Οι δύο άνδρες τότε εμονομάχησαν, με αποτέλεσμα να φονευθούν και οι δύο. Ετάφησαν δε σε έναν λόφον κοντά στον Πύραμον ποταμόν, έξω από την πόλιν Μαλλόν.

Κατά τον Ησίοδον εσκοτώθη στους Σολούς ή στο Αλήϊον Πεδίον από τον Απόλλωνα. Άλλη παράδοσις τον φέρει να φθάνει μετά τον Τρωϊκόν πόλεμον μέχρι την Ισπανίαν μαζί με τον Τεύκρον, όπου ίδρυσε κι εκεί πόλιν Αμφιλοχίαν.

Μετά τον θάνατόν του ετιμήθη στις περιοχές απ’ όπου επέρασε με Ιερά και Μαντεία στο όνομά του. Τα πλέον ονομαστά από αυτά ευρίσκοντο στην Κιλικίαν, στην Αιτωλίαν, στην Ακαρνανίαν και στον Ωρωπόν.

15/5/2014
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ
(ΜΕΓΙΣΤΙΑΣ)

Άποψις της θέσεως του Αμφιλοχικού Άργους στο «Κεραμίδι» Αμπελακίου Αμφιλοχίας και ερείπια του τείχους της αρχαίας πόλεως

amfiloxos

amfiloxos1

 

Αφήστε μια απάντηση