ΓΚΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΜΑΥΡΕΣ ΟΘΟΝΕΣ & goldenboy

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ

10168115_1471955216372004_6165683509910467873_n

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ο παραλήπτης πρέπει υποχρεωτικά να παράσχει στον αποστολέα λήψη δεδομένων, τον διακομιστή (server) διαδικτυακό σύνδεσμο της παραλήπτριας τράπεζας 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (COMPANY ADDRESS) : ……………………..……………………..…………………
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (REGISTRATION NUMBER): ……………………..……………………..……………..
ΟΝΟΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BANK NAME): ……………………..……………………..……………………..………….
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BANK ADDRESS) : ……………………..……………………..……………………..…..
BANK SWIFT : ……………………..……………………..……………………..…………
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (BANK ACCOUNT NUMBER): ……………………..……………………..…………….
BANK IBAN: ……………………..……………………..……………………..……………
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (BENEFICIARY ACCOUNT) (Euro): ……………………..……………………..…….
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BANK OFFICER): ……………………..……………………..……………………..…….
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ (GLOBAL SERVER ID): ……………………..……………………..……………………..
ΙΡ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ (GLOBAL SERVER IP): ……………………..……………………..……………………
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ (TRANSACTION ID): ……………………..……………………..……………………..…..
IMAD NO: ……………………..……………………..……………………..………………..
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΙΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ COMMON ACCOUNT NUMBER: ……………………..……………………..……….
ΙΡ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ (RECEIVING SERVER IP): ……………………..……………………..……………………
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ (RECEIVING SERVER ID): ……………………..……………………..………………….
ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ (UNIQUE TRANSACTION) ……………………..……………………..…………………….
ΑΝΑΦΟΡΑ (REFERENCE): ……………………..……………………..……………………..…………….
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WEB LINK) : ……………………..……………………..……………………..……………….
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ACCESS CODE) : ……………………..……………………..……………………..………
————————–————————–————————–————————–————————–————————–————————–
Αφού ο αποστολέας (sender) λάβει τα παραπάνω στοιχεία από τον παραλήπτη (receiver) θα ολοκληρώσει και θα υπογράψει το συμβόλαιο. Παρακαλώ προσέξτε το επόμενο θέμα 
ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΗΠΤΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

= CONTRACT MUST BE ASSUMED BY THE BANK RECEIVING =
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ (ΜΟU) MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
Αυτό το Μνημόνιο Συμφωνίας (MOU) την …………..,………..………
Ανάμεσα:
ΩΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ 
και 
……………………..……………………..…………….
Διεύθυνση ……………………..……………………..……., .
Ηλεκτρονική Διεύθυνση EMAIL:……………..@…………….
Κινητό Τηλέφωνο ……………………..
Αντιπροσωπευόμενου από …………………………………………Αριθμός Διαβατηρίου …………………….
ΩΣ ΠΑΡΟΧΟΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΚΡΙΖΑΣ ΟΘΟΝΗΣ 

Οι διαδικασίες θα πρέπει να ακολουθηθούν από τον Πάροχο, Αξιωματούχο Ασφαλείας της Τράπεζας ( Provider Bank Security Officer) να προχωρήσουν με αυτή την συναλλαγή.

Για να εκτελέσουν την συναλλαγή επιτυχώς το Μνημόνιο Συμφωνίας (MOU) πρέπει να γίνει αποδεκτό από όλες τις συμβαλλόμενες πλευρές και όλοι οι κωδικοί πρέπει να συμπληρωθούν στο ΕΚΘΕΜΑ 3 (“EXHIBIT 3”). Αυτοί οι κωδικοί θα αποσταλούν στον κ. ………………. , ο οποίος είναι ολοκληρωτικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο και την χρήση. 

Ο ΠΑΡΟΧΟΣ (PROVIDER) φέρει εξ’ολοκλήρου την ευθύνη αυτής της συναλλαγής, Ο ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ (RECEIVER) φέρει εξ’ολοκλήρου την ευθύνη της λήψης των κεφαλαίων και μόλις η λήψη (download) ολοκληρωθεί, τα χρήματα θα διανεμηθούν και θα πληρωθούν σύμφωνα με τους όρους και κανονισμούς που έχουν οριστεί σε αυτό το συμβόλαιο. Θα ακολουθηθούν οι όροι που έχουν οριστεί σε αυτό το Μνημόνιο Συμφωνίας. 

Ο ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ (RECEIVER)και Ο ΠΑΡΟΧΟΣ (PROVIDER)
Συμφωνούν να περάσουν σε έναν διακανονισμό συνεργασίας σε μία κοινή επιχείρηση (Joint Venture), υπό συγκεκριμένες συνθήκες για το αμοιβαίο τους όφελος.
Οι γενικές συμφωνίες είναι οι εξής:
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ (OBJECTIVE):
Ο αντικειμενικός σκοπός αυτού του μνημονίου (MOU) είναι να θέσει ένα πλαίσιο για την σχέση ανάμεσα στον ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ (RECEIVER , PAYMASTER) και στον ΠΑΡΟΧΟ ( PROVIDER) οι οποίοι έχουν συμφωνήσει να συνεργαστούν σε οικονομικές συναλλαγές για τις οποίες ο ΠΑΡΟΧΟΣ διαθέτει ένα Σημαντικό ποσό κεφαλαίων προς χρήση για ανθρωπιστικές και οικονομικές εργασίες υπό μελέτη και εξέλιξη (Humanitarian and economic Projects).

1. Όλες οι πλευρές αναγνωρίζουν ότι αυτό το Μνημόνιο Συμφωνίας (MOU) θα θέσει την εξέλιξη και διαδικασία της συνεργασίας ούτως ώστε να δημιουργήσει μία πιθανή επιχείρηση η οποία θα οδηγήσει σε αμοιβαίες πιθανότητες, όρους και συνθήκες στο παρόν συμφωνητικό καθώς και σε άλλες χρήσιμες και πολύτιμες αντιμισθίες, η απόδειξη και επάρκεια των οποίων αναγνωρίζεται από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ :
1. Όλες οι εμπλεκόμενες Πλευρές συμφωνούν σε μία πρόσφορη Αμοιβαία Εχεμύθεια ιδιοκτησιακών πληροφοριών που σχετίζονται με αυτό το Μνημόνιο Συμφωνίας (MOU) και στο ότι θα σεβαστούν την εμπορική εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που παρέχονται από την κάθε εμπλεκόμενη πλευρά και οποιεσδήποτε βασικές νομικές υποχρεώσεις, και πως αυτή η συμφωνία θα είναι δεσμευτική για τις πλευρές αυτές εν προκειμένω, και τους αντιπροσώπους, συμβούλους, συνεταίρους, εντολοδόχους και συνδέσεις αυτών.
2. Όλες οι εμπλεκόμενες Πλευρές συμφωνούν ότι έχουν την υποχρέωση να τηρήσουν όλες τις υπάρχουσες εμπορικές συμφωνίες, συμφωνίες μετόχων, αναλήψεων (έργων), υποχρεώσεις και δεσμεύσεις τις οποίες έχουν εντός αυτής της συμφωνίας με την υπογραφή του Μνημονίου Συμφωνίας (MOU).
3. Αυτό το Μνημόνιο Συμφωνίας (MOU) μπορεί μόνο να τροποποιηθεί εάν μία τέτοια τροποποίηση έχει αποδεδειγμένη γραπτή μαρτυρία και υπογράφεται από τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους και των δύο πλευρών εν προκειμένω τραπεζικών αποδεκτών. 
4. Όλες οι Πλευρές συμφωνούν ότι καμία πλευρά δεν μπορεί να εκχωρήσει αυτό το Μνημόνιο Συμφωνίας (MOU) χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της άλλης Πλευράς.
5. Όλες οι Πλευρές συμφωνούν ότι τα δελτία τύπου και άλλες δημόσιες δηλώσεις αναφορικά με τις υποθέσεις νέας επιχείρησης και/ή τους επενδυτές της, θα γίνονται μόνο με γραπτή συγκατάθεση και των δύο Πλευρών.
Προϋποθέσεις:
Ο ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ θα κανονίσει με μία τράπεζα να ανοίξει έναν Συντεχνιακό Τραπεζικό Λογαριασμό Καταπιστεύματος (CTBA) και έναν Συντεχνιακό Τραπεζικό Λογαριασμό Εμπορίου (CCBA) για όλα τα κεφάλαια που θα μεταφέρονται ηλεκτρονικά. Όλα τα μεταφερθέντα κεφάλαια θα κατατίθενται αρχικά στον CTBA κι έπειτα θα ελευθερώνονται στον CCBA για περαιτέρω διανομή που απαιτείται για οικονομικές και ανθρωπιστικές επιχειρήσεις.
Όπως ανωτέρω αναφέρθηκε, έκαστη και κάθε μεταφορά μετρητών θα πρέπει να κατατίθεται στον Λογαριασμό Καταπιστεύματος CTBA. Τα τοις μετρητοίς κεφάλαιά μας θα είναι ελεύθερα, καθαρά, και διαθέσιμα για άμεση μεταφορά από τον CTBA στον CCBA για να δαπανηθούν από τους υπογράψαντες για κάθε και όλες τις αμοιβές τραπέζης, προμήθειες, χρηματοδότηση έργων και άλλες υποχρεώσεις σύμφωνα με τιμολόγια ή ειδικές οδηγίες μετά την μεταφορά.

α) Ο ΠΑΡΟΧΟΣ είναι ……………………..……….., Διεύθυνση……………..……………..
Αριθμός κινητού τηλεφ.:……………………. Εκπροσωπούμενους από τον κο………………. 
Αριθμ. Διαβατηρίου…………..
Και
β) Ο ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ είναι : (ΕΔΩ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΑΣ και λεπτομέρειες )
ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ
Διά τούτο τώρα αυτή η συμφωνία μαρτυρεί πως λαμβανομένων υπ’ όψιν των προϋποθέσεων και συμβαλλομένων που εμπεριέχονται στο παρόν και άλλων εν ισχύ και αξιόλογων μελετών που δεν είναι απαραίτητο να απαγγελθούν στο παρόν, η λήψη και η “περί ού” επάρκεια αναγνωρίζεται από τις πλευρές, οι πλευρές συμβάλλουν και συμφωνεί η μία με την άλλη ως ακολούθως :
1. Διορισμός
Ως υπόκειται στους όρους και συνθήκες αυτού του Συμφωνητικού, ο ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ και ο ΠΑΡΟΧΟΣ
θα ενεργούν μαζί ώστε να αλληλοβοηθούνται προκειμένου να διοικούν και διευκολύνουν την εγκαθίδρυση, παραγωγή και οικειοποίηση της αμοιβαία απαιτούμενης χρηματοδότησης και επιχείρησης κεφαλαίου, και διά του παρόντος όλες οι Πλευρές αλληλο-διορίζονται ως επιχειρησιακοί συνέταιροι και συμφωνούν να επιτελέσουν τις απαραίτητες υπηρεσίες όσον αφορά στα Καταπιστευμένα Επενδυτικά Αγαθά S2S, WEB-LINK (Διαδικτυακή Σύνδεση) προς εγκαθίδρυση ενός επιτυχούς Μνημονίου Συμφωνίας (MOU) .
2. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Επενδύσεων και Καταπιστευμένα Επενδυτικά Αγαθά.
α) Τα Καταπιστευμένα Επενδυτικά Αγαθά αποτελούνται από Κεφάλαια σε Μετρητά και θα σταλούν μέσω S2S, WEB-LINK ενδοτραπεζικό σύστημα μέσω ……………………..…… ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
β) Τα συνήθη επενδυμένα κεφάλαια θα ληφθούν στον λογαριασμό ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ υπέρ του : …………………, Με μεταφόρτωση (Download), ο ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ θα μεταφέρει XX% των κεφαλαίων σ’ έναν λογαριασμό/υπολογαριασμό για επένδυση στο όνομα του …………………………, ή σε : ειδικές οδηγίες μετά την μεταφόρτωση, σύμφωνα με τιμολόγια μέσα σε 48 ώρες. Ο ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ θα λάβει τιμολόγια μετά την μεταφόρτωση για την πληρωμή του XX% των Ληφθέντων Κεφαλαίων.
Οι Πλευρές μπορούν ν’ αποφασίσουν από κοινού για την τελική επένδυση αυτών των κεφαλαίων.
Οι Υπηρεσίες διοίκησης Καταπιστεύματος και οι Υπηρεσίες Eπιχείρησης είναι οι επαγγελματικές υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από τον ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ στον ΠΑΡΟΧΟ, σύμφωνα με αυτό το Συμφωνητικό και όσον αφορά στην λήψη των κεφαλαίων από τον διακομιστή (Server) στο ποσόν των 10 (ΔΕΚΑ) Δισεκατομμυρίων Ευρώ με μεταφορά χρημάτων από επένδυση σε επένδυση και επέκταση (roll & extension)
γ) Τέτοια ποσά – αφαιρουμένων των τραπεζικών αμοιβών, προμηθειών και αμοιβών συμβούλου που συμποσούνται συνολικά στο XX% των Ληφθέντων κεφαλαίων – θα παραδοθούν στον λογαριασμό του δικαιούχου στο (Εκθεμα 1) ( Exhibit 1).

3. Επεξηγήσεις και Συμφωνίες
α) Oι συμβαλλόμενες πλευρές δεν επιδιώκουν να οργανώσουν ή δημιουργήσουν εταιρεία, ασφάλεια, συνεταιρισμό, ταμείο, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), ή κάποια άλλη οντότητα, σύστημα ή κανονισμό, θεωρούμενα ως μία ξεχωριστή φορολογητέα οντότητα. Επιπλέον, η συμμετοχή που δημιουργείται στο παρόν δεν θα επιφέρει οποιαδήποτε άλλη ευθύνη ή υποχρέωση για εκάστη πλευρά, εκτός από αυτές που υποδεικνύονται εδώ μέσα.
β) Κατά τη διάρκεια ύπαρξης αυτού του Μνημονίου Συμφωνίας (MOU), οι πλευρές αντίστοιχα θα έχουν την ευθύνη των ακόλουθων καθηκόντων:
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ
A) Η τράπεζα του Παραλήπτη θα στείλει τους κωδικούς μέσω του Παραλήπτη, προς εκτέλεση της συναλλαγής. Aπαξ η τράπεζα του αποστολέα έχει ελέγξει την ακεραιότητα και ορθότητά τους, θα μεταφέρουν ηλεκτρονικά (upload), χρήματα σε δόσεις, και τα ποσά που καθορίζονται στο συμβόλαιο και ταυτοχρόνως θα προχωρήσουν στην πίστωση του λογαριασμού του δικαιούχου και θα παράσχουν στον διακομιστή του παραλήπτη τα IPS και κωδικούς για την μεταφόρτωση (download)..
B) Aπαξ τα χρήματα κατεβούν και ληφθούν, η παραλήπτρια τράπεζα θα μεταφέρει τα χρήματα στον λογαριασμό του παραλήπτη. Χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση μετά την επιβεβαίωση λήψης των χρημάτων στον λογαριασμό. Η παραλήπτρια τράπεζα θα μεταφέρει μέσα σε X ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ( XX ώρες) στον ΠΑΓΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ XX% των κεφαλαίων στον λογαριασμό για επένδυση (ΚΡΑΤΗΜΕΝΑ) (RESERVED) για ……………………..……. και XX% των ληφθέντων κεφαλαίων, θα παραμείνει στον λογαριασμό του παραλήπτη για περαιτέρω επενδύσεις, προς πληρωμή προμηθειών και /η αμοιβών που σχετίζονται με αυτήν την συναλλαγή.
Ο ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ είναι υποχρεωμένος να λάβει τα κεφάλαια σε μορφή μετρητών στο καθορισθέν ποσόν/υπολογαριασμό αμέσως μετά την αμετάκλητη μεταφόρτωση (Download). Μετά από XX ώρες, άπαξ τα κεφάλαια θεωρηθούν κατοχυρωμένα, τα κεφάλαια θα σταλούν στον κρατημένο λογαριασμό του ΠΑΡΟΧΟΥ ή σύμφωνα με ειδικές οδηγίες μετά την μεταφόρτωση (Download) ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ .
4. Αποζημιώσεις και Αμοιβές 
Ο ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ πληρώνεται για υπηρεσίες αμέσως μετά την αμετάκλητη μεταφόρτωση downloading των S2S, διαδικτυακών συνδέσμων (WEB-LINK) κεφαλαίων πριν την μεταφορά στον καθορισθέντα λογαριασμό. Οι αμοιβές για υπηρεσίες επαγγελματικών συμβούλων θα είναι :

ΕΙΚΟΣΙ της εκατό % (XX%) συμπεριλαμβανομένων όλων των αμοιβών συμβούλων, προμηθειών, τραπεζικών αμοιβών και μελλοντικών επενδύσεων. Ένα IMFPA θα υπογραφεί και από τις δύο πλευρές για Προμήθεια Συμβούλων.
Η πληρωμή θα αφαιρεθεί απ’ευθείας από την τράπεζα από τα ποσά που θα μεταφορτωθούν (download) από τον διακομιστή (Server) ή στον κοινό λογαριασμό. 
Το ποσό που αφορά στο Μνημόνιο Συμφωνίας (MOU) Προϋπολογισμός Έργου (Project Budget) είναι 10 (ΔΕΚΑ) Δισεκατομμύρια Ευρώ (EURO) με μεταφορά χρημάτων από επένδυση σε επένδυση και επέκταση (roll & extension) και XX% αυτού του ποσού θα μεταφερθεί στον προοριζόμενο λογαριασμό/υπολογαριασμό (ΚΡΑΤΗΜΕΝΟ) (RESERVED) στο όνομα του ΠΑΡΟΧΟΥ ή θα ακολουθήσει τιμολόγια μέσα σε XX ώρες από τη στιγμή της μεταφόρτωσης (download time). Συντεταγμένες του Λογαριασμού/Υπολογαριασμού (Coordinates of Account/Subaccount) θα μεταβιβαστούν ξεχωριστά για σύμφωνα με τα τιμολόγια ( invoices ).
Πρώτη Δόση (First tranche):………………………(……………….) Ευρώ Euro.
Περαιτέρω Δόσεις επί το πλείστον ……………………(.……………………..……..) Ευρώ Euros κάθε δύο μέρες.
Ο ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ και η τράπεζά του ΕΓΓΥΩΝΤΑΙ να παράσχουν ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ πληρωμή των XX% της ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ του ΠΟΣΟΥ ΚΑΘΕ ΔΟΣΗΣ στον προτεινόμενο τραπεζικό λογαριασμό του ΠΑΡΟΧΟΥ σύμφωνα με τα τιμολόγια σε XX ΩΡΕΣ μετά την ολοκλήρωση της μεταφόρτωσης. Στον ίδιο χρόνο θα πρέπει να πληρώσει την αμοιβή όπως αυτή ορίζετε στο IMPFA.

5. ΟΡΟΙ
α) Λόγω της υψηλής εμπιστευτικότητας και της ιδιοκτησιακής φύσης της χρηματοδότησης, οι επενδυτικές και οι διαχειριστικές διαδικασίες καθώς και οι εμπλεκόμενες οντότητες και οι όροι αυτής της Συμφωνίας θα είναι διαρκείς. 
β) Στην περίπτωση που οποιαδήποτε πλευρά επιθυμεί να βελτιώσει την συμφωνία ή να την διακόψει, αυτό θα πρέπει να γίνει γραπτώς σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλες τις συνήθεις και διαφόρων ειδών προϋποθέσεις Εμπιστευτικότητας (Non-Circumvention) 
γ) Εκτός κι αν διατυπωθεί διαφορετικά, αυτή η συμφωνία θα είναι αναπόσπαστο μέρος κατά βάση μιας μόνιμης συνεργασίας η οποία ανανεώνεται αυτόματα με κάθε συναλλαγή.
δ) Η συμφωνία είναι εκτελεστέα υπό τους νόμους της Ελβετίας και τους διεθνείς νόμους. Αυτό το εργαλείο ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές σύμφωνα με το υπό συζήτηση θέμα και τους όρους και κανονισμούς δεν δύναται να τροποποιηθεί περαιτέρω παρά μόνο αν συμφωνηθεί γραπτώς και από τις δύο πλευρές. 
ε) Αυτή η συναλλαγή άγεται ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές και δεν δύναται να ερμηνευτεί ή να χαρακτηριστεί σύμφωνα με την νομοθετική πράξη περί ασφαλείας του 1934 των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ή εντεύθεν ανανεώσεων αυτής, ως τροποποίηση, ή από νόμους οποιασδήποτε άλλης χώρας. 
στ) Όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές συμφωνούν οτι υπογράφοντας αντίγραφα αυτής της συμφωνίας θεωρούνται νομικά δεσμευμένες σαν να υπογράφουν πρωτότυπα. 
6. Τραπεζικές Συναλλαγές
α) Οι τραπεζικές συντεταγμένες (banking coordinates) της Πρώτης Πλευράς θα δοθούν σε αυτή τη Συμφωνία, αυτό απαιτείται για μεταφορά ηλεκτρονικών δεδομένων (uploading) στο σύστημα του αποστολέα για την πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του αποδέκτη. 
β) Ο ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ/ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ συμφωνεί στο να συνδράμει στην εγκαθίδρυση νέων τραπεζικών λογαριασμών ή τραπεζικών υπηρεσιών που ενδέχεται να είναι κατάλληλες ή απαραίτητες σύμφωνα με αυτήν την συγκεκριμένη συναλλαγή. 
Ο ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ/ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ υποχρεούται να παραμείνει στην τράπεζα κατά τη διάρκεια της μεταφόρτωσης της συναλλαγής (downloading) και πρέπει να ενημερώνει τον Πάροχο (Provider) για την κατάσταση της διαδικασίας. Μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς δεδομένων ο ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ/ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ καλείται από τον ΑΠΟΔΕΚΤΗ να ανοίξει και να υπογράψει τον λογαριασμό του στην τράπεζα. 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΜΠΕΖΟΥΓΛΩΦ 
ΓΙΑ ΤΗΝ Ei-End Μνημοσυνη

Αφήστε μια απάντηση