ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ: Ο ΜΕΓΑΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΗΣ

Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΙΣΤΙΑ

1959422_1483728655189603_5358169715042476421_n

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ: Ο ΜΕΓΑΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΗΣ

Ο Μέγιστος των Ελλήνων Αλέξανδρος, δεν ήταν μόνον η μεγαλύτερη ηγετική και στρατηγική φυσιογνωμία των λεγομένων ιστορικών χρόνων, την οποίαν έχει να επιδείξει ο πλανήτης, αλλά υπήρξε και ο μεγαλύτερος εκπολιτιστής των λαών, τους οποίους υπέταξε.
Ο Πλούταρχος αναφέρει χαρακτηριστικά, το πώς η παρουσία του Αλεξάνδρου άλλαξε την ζωήν και τις απάνθρωπες συνήθειες των λαών αυτών, ώστε να περιέλθουν από την βαρβαρότητα στην ανθρώπινην συμπεριφοράν και τάξιν: 

«….Αλλά αν μπορούσες να εξετάσεις την παιδείαν, την οποίαν επέβαλε ο Αλέξανδρος, θα έβλεπες ότι έμαθε στους Υρκανούς να παντρεύονται και στους Αραχωσίους να καλλιεργούν την γή, έπεισε τους Σογδιανούς να τρέφουν τους πατέρες τους και να μην τους σκοτώνουν, και τους Πέρσες να σέβονται τις μητέρες τους και να μην τις νυμφεύονται. Ω, η θαυμαστή εκείνη φιλοσοφία του Αλεξάνδρου, μέσω της οποίας οι Ινδοί και οι Σκύθες θάβουν τους νεκρούς και δεν τους τρώνε……………………… 
Πιο ευτυχισμένοι λοιπόν είναι αυτοί οι οποίοι υποτάχθησαν στον Αλέξανδρον, από εκείνους, οι οποίοι ξέφυγαν την εξουσίαν του. Γιατί αυτών την άθλιαν ζωήν κανείς δεν την σταμάτησε, ενώ εκείνους, ο νικητής τους να ζουν ευτυχισμένοι τους ανάγκασε…..»
(Πλουτάρχου: «Περί της Αλεξάνδρου Τύχης ή Αρετής» Λόγος Α΄ 5)

ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΣΟΣ
(ΜΕΓΙΣΤΙΑΣ).

Αφήστε μια απάντηση