Αίτημα Πολιτών προς τον Δήμο Λαυρεωτικής για τις προτάσεις του Αρτέμη Σώρρα

ΔΗΜΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ceb4ceb7cebcceb1cf81cf87ceb5ceb9cebf

Στην Ελλαδα του 2014, την Ελλάδα της κρίσης και των μνημονίων, οι δήμοι καλούνται να αντιμετωπίσουν την πρόκληση διατήρησης ευημερίας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας για όλους τους δημότες. Καλούνται να προάγουν την ανάπτυξη, τον τουρισμό, την παιδεία, τον αθλητισμό και την υγεία σε τοπικό επίπεδο.

Στον δήμο Λαυρεωτικής έχει κατατεθεί αίτημα με αριθμό πρωτοκόλλου 4359/28-02-2014 από 97 δημότες στις 28 Φεβρουαρίου 2014. Το αίτημα αυτό είχε ως θέμα την συγκάλεση Δημοτικού Συμβουλίου με σκοπό την ανεύρεση επενδυτή, που έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει τον δήμο για την υλοποίηση έργων ανάπτυξης στην περιοχή.

Δύο μήνες μετά δεν έχει δωθεί καμία απάντηση ή έστω υπόνοια πρόθεσης για την εξέταση του συγκεκριμένου αιτήματος, ενώ, όπως αναφέρεται και το αίτημα, θα έπρεπε εντός της νομίμου πενθήμερης προθεσμίας και το αργότερο εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης του αιτήματος (28/02/2014) να υπάρχει γραπτή απάντηση του Δ.Σ. Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος, θα πρέπει να αιτιολογηθεί πλήρως , παραθέτοντας τους νόμους στους οποίους βασίζεται η απόρριψη αυτή.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ αριθμος πρωτοκολλου - Αντίγραφο

Παρατίθεται παρακάτω απόσπασμα του κειμένου της αίτησης:

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ)

του Δήμου ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

(ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1, 19500 ΛΑΥΡΙΟ)

Με την παρούσα Αίτηση, έχουμε την τιμή να σας παρακαλέσουμε να ορίσετε και να παρευρεθείτε σεΕΚΤΑΚΤΗ συνάντηση, με κύριο σκοπό να εισάγετε την πρόταση που σας καταθέσαμε ως Δημότες και Πολίτες, με τα οποία ζητάμε ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο σύσσωμο να συνδράμουν στο να γίνει κάθε πιθανή ενέργεια και προς κάθε κατεύθυνση για να βρεθούν ΑΜΕΣΑ λύσεις γιατί είναι ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ η ΑΝΑΓΚΗ ν’ απεμπλακούμε από τα εγκληματικά μνημόνια της ντροπής όπως επιβλήθηκαν από τους δανειστές και επικυρώθηκαν από την Γενική μας Κυβέρνηση, ούτως ώστε να ξεκινήσουμε μια υγιή αναπτυξιακή πορεία προς την πρόοδο και την ευημερία.

Καλούμε, το Δημοτικό Συμβούλιο να διορίσει τον Δήμαρχο ως τον επίσημο και πλήρως εξουσιοδοτημένο υπογράφων αξιωματούχο του Δήμου, ο οποίος ανέκκλητα και υπό όρους, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί στο να προβεί με κάθε δυνατό και νόμιμο μέσο στην αναζήτηση, εξεύρεση και εξασφάλιση επενδυτών, οι οποίοι θα καλεστούν στο να προβούν να δομήσουν χρηματοδότηση, δεσμεύοντας αποκλειστικά δικιά τους περιουσία αν καταστεί αναγκαίο, χωρίς να φέρουν οποιαδήποτε επιβάρυνση προς το Δήμο ή/ και το Δημόσιο (με συγκεκριμένες διαδικασίες), για να δράσει είτε μόνος, είτε δι’ εκπροσώπων του με σκοπό την με κάθε νόμιμο τρόπο ανεύρεση πόρων και μέσων για κατασκευή δημοσίων έργων και υλοποίηση κ­οινωφελών δράσεων προς όφελος του Δήμου και των Ελλήνων γενικότερα, καθώς και για την εφαρμογή επενδυτικών σχεδίων που θα υλοποιηθούν προς όφελος των συμπολιτών μας βάσει μιας αναπτυξιακής προοπτικής όπου θα προωθηθεί η ευημερία, θα βοηθήσει στην καταπολέμηση της ανεργίας, μόχλευση της τοπικής οικονομίας καθώς και θα βοηθήσει στο να ανακουφιστεί ο κόσμος και οι επιχειρήσεις από τα δάνεια και θα μπορούν να προστατευτούν οι περιουσίες από τις κατασχέσεις και τους πλειστηριασμούς, θα αποφευχθούν οι κλπ, αλλά και της χώρας γενικότερα (αύξηση του ΑΕΠ, της φορολογητέας ύλης, των ασφαλιστικών εισφορών, κλπ).

Καλούμε επίσης τον Δήμαρχο, αφού εξουσιοδοτηθεί από το Δ.Σ. να ενεργεί ως ο πλήρως εξουσιοδοτημένος υπογράφων του Δήμου (με τα δεδομένα που αναφέρουμε πιο πάνω)και στον οποίο ανέκκλητα και υπό όρους ανατέθηκε να προβεί στην αναζήτηση, εξεύρεση και εξασφάλιση επενδυτών οι οποίοι ΔΕΝ θα μπορούν να φέρουν κανένα άμεσο ή έμμεσο βάρος προς το Δήμο ή/ και Δημόσιο, να αιτηθεί προς τον ενδιαφερόμενο και εν δυνάμει επενδυτή με συγκεκριμένες διαδικασίες που ήδη έγιναν γνωστές, για να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για να δομήσει χρηματοδότηση, δεσμεύοντας δικιά του περιουσία και όπως περιγράφεται πιο πάνω, ούτως ώστε να υλοποιηθούν έργα στο Δήμο.

Σας καλούμε όπως ορίσετε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε να ενημερωθούν λεπτομερώς όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και να ληφθεί η σχετική απόφαση αποδοχής ή αιτιολογημένης απόρριψης της Πρότασης αυτής.

Επιγραμματικά:

Η πιο πάνω απόφαση θα πρέπει να έχει διάρκεια και ισχύ για να περιοριστούν όλες τις πιθανότητες αστοχίας που μπορεί να φέρει άμεσα αλλά και έμμεσα βάρη προς τον Δήμο ή/ και Δημόσιο και που μπορεί να προκύψουν εάν το αίτημα στο να κατέβουν και να επενδυθούν κεφάλαια στο Δήμο αίρεται γιατί άλλαξε μορφή ο Δήμος ή άλλαξε ο Δήμαρχος κ.ο.κ.

Μπορείτε να διαβάσετε  αντιγραφο του αίτηματος ΕΔΩ

ΠΗΓΗ

Αφήστε μια απάντηση