ΕΤΟΣ 2898. Η ΠΑΤΡΙΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ (ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΙΕΡΩΝ ΟΛΥΜΠΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ)

ΑΛΦΕΙΟΡΡΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ

image004

Ο Αλφειός καταγράφει ως χρονολογία την από Ανανέωση των Ολυμπιακών Αγώνων από τον Ίφιτο. Άλλωστε και οι Παλαιοί μας Πρόγονοι,μετά την Ανανέωση μετρούσαν…”από πρώτης Ολυμπιάδος”… την υπό του Ιφίτου πρώτη! Ο θεσμός των Ολυμπιάδων χάνεται στα βάθη του χρόνου… Σεβόμενοι λοιπόν τον Δελφικό χρησμό που έδωσε ο Πύθιος Απόλλων, το πως δηλαδή, θα σταματήσουν οι Έλληνες τις εμφύλιες διαμάχες, το κατ’ ελάχιστον καταγράφουμε αυτήν την χρονολογία, τιμώντας τον και ελπίζοντας στην ΕΝΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.

image6

Όλοι γνωρίζουν ως έναρξη της πρώτης Ολυμπιάδας το έτος 776 π.Χ. στην Ολυμπία. Όμως, αυτή ήταν η 28η Ολυμπιάδα! Αυτό προκύπτει από έναν χάλκινο εγχάρακτο δίσκο «τον Ιφίτου δίσκον» όπως τον ονομάζει ο Παυσανίας (Ηλιακά Α’ 5.20.1) τον οποίο είδε ο ίδιος στην αρχαία Ολυμπία. Στον δίσκο είναι γραμμένα τα βασιλικά ονόματα του βασιλιά της Ήλιδας Ιφίτου, του βασιλιά της Σπάρτης Λυκούργου και του βασιλιά της Πίσας Κλεοσθένη, που συμφώνησαν περί ιερής ειρήνης: «ιερής εκεχειρίας», μεταξύ τους. Η συμφωνία αυτή όριζει με ακρίβεια την αληθινή εναρκτήρια χρονολογία, μεταθέτοντας την έναρξη των Ιέρων Ολυμπιακών Αγώνων στην Ιεράν Άλτιν της Ολυμπίας, κατά 108 χρόνια ενωρίτερα! Η πραγματική εναρκτήρια χρονολογία βρίσκεται, αν στην γνωστή μας χρονολογία 776 π.Χ. προσθέσουμε 108 χρόνια, δηλαδή 27 ακόμα ολυμπιάδες για τις οποίες δεν ξέρουμε σχεδόν τίποτα, αφού δεν ετηρήθησαν γι’ αυτές γραπτά αρχεία. Έτσι φτάνουμε στην έναρξη των Ιερών Αγώνων της Ειρήνης, δηλαδή της αρχικής Ολυμπιάδος, στο έτος -884 ! Άρα, από τότε έως σήμερα έχουν περάσει 2898 έτη.

Αναφέρει ο Παυσανίας στα Ηλειακά Α’ ότι όταν ο Ηρακλής, ο Ιδαίος Δάκτυλος χάριν παιδιάς αγωνοθέτησε, αφού μέτρησε με τα πέλματά του το ΣΤΑΔΙΟΝ, επειδή ήταν πέντε οι ΙΔΑΙΟΙ ΔΑΚΤΥΛΟΙ, οι αγώνες λάμβαναν χώρα ανά ΠΕΝΤΕ έτη!

[…ταῦτα μὲν δὴ ἔχει τρόπον τὸν εἰρημένον: ἐς δὲ τὸν ἀγῶνα τὸν Ὀλυμπικὸν λέγουσιν Ἠλείων οἱ τὰ ἀρχαιότατα μνημονεύοντες Κρόνον τὴν ἐν οὐρανῷ σχεῖν βασιλείαν πρῶτον καὶ ἐν Ὀλυμπίᾳ ποιηθῆναι Κρόνῳ ναὸν ὑπὸ τῶν τότε ἀνθρώπων, οἳ ὠνομάζοντο χρυσοῦν γένος: Διὸς δὲ τεχθέντος ἐπιτρέψαι Ῥέαν τοῦ παιδὸς τὴν φρουρὰν τοῖς Ἰδαίοις Αμάλθεια-ΚουρήτεςΔακτύλοις, καλουμένοις δὲ τοῖς αὐτοῖς τούτοις καὶ Κούρησιν: ἀφικέσθαι δὲ αὐτοὺς ἐξ Ἴδης τῆς Κρητικῆς, [πρὸς] Ἡρακλέα καὶ Παιωναῖον καὶ Ἐπιμήδην καὶ Ἰάσιόν τε καὶ Ἴδαν: τὸν δὲ Ἡρακλέα παίζοντα–εἶναι γὰρ δὴ αὐτὸν πρεσβύτατον ἡλικίᾳ–συμβαλεῖν τοὺς ἀδελφοὺς ἐς ἅμιλλαν δρόμου καὶ τὸν νικήσαντα ἐξ αὐτῶν κλάδῳ στεφανῶσαι κοτίνου: παρεῖναι δὲ αὐτοῖς πολὺν δή τι οὕτω τὸν κότινον ὡς τὰ χλωρὰ ἔτι τῶν φύλλων ὑπεστρῶσθαι σφᾶς καθεύδοντας. κομισθῆναι δὲ ἐκ τῆς Ὑπερβορέων γῆς τὸν κότινόν φασιν ὑπὸ τοῦ Ἡρακλέους ἐς Ἕλληνας, εἶναι δὲ ἀνθρώπους οἳ ὑπὲρ τὸν ἄνεμον οἰκοῦσι τὸν Βορέαν. Ηλιακά Α’ 7.7.6 …]

Αναφέρει επίσης μια πολύ δυνατή πληροφορία! Ότι ο Κλύμενος του Κάρδυος, απόγονος του Ηρακλή του Ιδαίου, ήρθε στην Ολυμπία αγωνοθέτησε και ίδρυσε βωμό στους προγόνους του (τους Ιδαίους Δάκτυλους) και μάλιστα έδωσε το όνομα “Παραστάτης” στον Ηρακλή! Πότε έκανε αυτά ο Κλύμενος; ΠΕΝΗΝΤΑ (50) έτη μετά τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνος!!!… Ο Ενδυμίων του Αέθλιου, που ήταν γιος της Πρωτογένειας κόρης του Δευκαλίωνος και του Διός, έπαυσε από την εξουσία τον Κλύμενο και αγωνοθέτησε άθλον την βασιλεία μεταξύ των παιδιών του, με νικητή τον Επειό, που έδωσε το όνομά του στον λαό (Επειοί), (Παυσανίας, Ηλιακά Α’ 5.8.1)… Και συνεχίζει ότι ΜΙΑ ΓΕΝΕΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΝΔΥΜΙΩΝΑ, ο Πέλοψ αγωνοθέτησε στον Ολύμπιο Δία!!! Μάλιστα, επειδή τα παιδιά του Πέλοπος έφυγαν σε όλη την Πελοπόννησο, ο Αμυθάων, ανηψιός του Ενδυμίωνος από τον πατέρα του, αγωνοθέτησε αυτός τα Ολύμπια και μετά από αυτόν ο Πελίας και ο Νηλεύς αγωνοθέτησαν μαζί!!!… Επίσης ο Πολυδεύκης ένας εκ των Διοσκούρων που συμμετείχε στην Αργοναυτική εκστρατεία, ήταν Ολυμπιονίκης πυγμάχος: «ο πυκτεύων Πολυδεύκης» Παυσανίας Ηλιακά Α’.(5.8.4)

ΕΝΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΕΥΟΙ ΕΥΑΝ

Αφήστε μια απάντηση