ΙΦΙΤΟΣ

Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΙΣΤΙΑ

ΙΦΙΤΟΣ

Basilis Drosos Ο Ίφιτος ήταν ο πρωτότοκος υιός του Ευρύτου, βασιλέως της Οιχαλίας, και της Αντιόχης ή Αντιόπης και έγγονος του Μελανέως.
Ήταν δεινός τοξότης και εκληρονόμησεν από τον πατέρα του το τόξον, το οποίον είχε χαρίσει ο Απόλλων στον Εύρυτον. Το τόξον αυτό, εδώρισεν αργότερα ο Ίφιτος στον Οδυσσέα, με αντάλλαγμα το ξίφος και το δόρυ του Ομηρικού ήρωος. Ήταν το ίδιο τόξον, το οποίον μόνον ο Οδυσσεύς εγνώριζε πώς να λυγίζει και να οπλίζει και με το οποίον εξόντωσε τους μνηστήρες όταν επέστρεψε στην Ιθάκην.
Ό Ίφιτος έλαβε μέρος, μαζί με τον αδελφόν του Κλυτίον, στην Αργοναυτικήν Εκστρατείαν.
Αναφέρεται ότι εσκοτώθη από τον Ηρακλή, όπως και οι αδελφοί του και ο πατέρας του Εύρυτος. Ο Μύθος διά το συμβάν αυτό λέγει τα ακόλουθα:
Ο Ηρακλής ενίκησεν τον Εύρυτο και τα τέκνα του σε αγώνα τοξοβολίας και εζήτησε να λάβει ως σύζυγο την κόρην του Ευρύτου Ιόλην. Ο Ίφιτος, ως πρωτότοκος υιός δεν είχεν αντίρρησιν, αλλά ο Εύρυτος δεν ήθελε να του δώσει ως σύζυγον την Ιόλην. Ο Ηρακλής, καταλαμβανόμενος από μανίαν, εσκότωσε τότε τον Εύρυτον και έκλεψε τα άλογά του.
Ό Ίφιτος, εβγήκε μαζί με τους αδελφούς του να εύρη τα κλεμμένα άλογα, και ανακαλύπτοντας ότι τα είχε κλέψει ο Ηρακλής, εζήτησε να του τα επιστρέψει. Ο Ηρακλής δεν εδέχθη και στην συμπλοκήν, η οποία επηκολούθησεν, εσκοτώθη ο Ίφιτος και οι αδελφοί του.
Κατά μίαν άλλην εκδοχήν του Μύθου, ο Ίφιτος μη γνωρίζοντας ότι ο Ηρακλής είχε κλέψει τα άλογα του Ευρύτου, εζήτησεν από αυτόν να τον βοηθήσει στην ανεύρεσιν των ζώων. Ο Ηρακλής εδέχθη, αλλά κυριευμένος από μανίαν, εσκότωσε τον Ίφιτον, γκρεμίζοντάς τον από τα τείχη της Τίρυνθος.
Οι φόνοι αυτοί εβάρυναν τον Ηρακλή, ο οποίος διά να καθαρθεί ηναγκάσθη να γίνει δούλος της Ομφάλης, βασιλίσσης της Λυδίας.
Η παράδοσις αναφέρει και κάποια άλλη παραλλαγή διά τον θάνατον του Ευρύτου. Σύμφωνα με αυτήν, ο Εύρυτος εσκοτώθη από τον ίδιον τον Απόλλωνα, όταν αυτός προεκάλεσε τον θεόν σε αγώνα τοξοβολίας.
Με το όνομα Ίφιτος, η Ελληνική Μυθιστορία αναφέρει και ένα άλλο ηρωϊκόν πρόσωπον. Είναι ο Ίφιτος από την Φωκίδα, υιός του Ναυβόλου και της Περινείκης, ο οποίος έλαβεν επίσης μέρος στην Αργοναυτικήν Εκστρατείαν.
Επίσης Ίφιτος ονομάζετο και ο βασιλεύς της Ήλιδος, ο οποίος τον – 884 ανανέωσε τους Ολυμπιακούς αγώνες , συνυπογράφοντας με τον Λυκούργον, βασιλέα και νομοθέτην της Σπάρτης και τον Κλεοσθένη, βασιλέα της Πίσας την Ιερήν Εκεχειρίαν και καθιέρωσεν ως έπαθλον στους Ολυμπιονίκες, τον κότινον από την Καλλιστέφανον ελαίαν του Ναού του Διός, ύστερα από τον σχετικόν χρησμόν, τον οποίον έλαβεν από το Μαντείον των Δελφών.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΣΟΣ
(ΜΕΓΙΣΤΙΑΣ)

Κρατήρ με παράσταση συμποσίου και με εικονιζόμενους τον Ηρακλή, τον Εύρυτο, τον Ίφιτο και την Ιόλη (Μουσείο Λούβρου).

1148787_1469552286607240_410963604_n

Αφήστε μια απάντηση