Η ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΟΤΗΣ ΧΕΙΜΩΝΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΟΥΣ

Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΙΣΤΙΑ

Η ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΟΤΗΣ ΧΕΙΜΩΝΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΟΥΣ

«…Μίξας χειμώνος θέρεός τ’ ίσον αμφοτέροισιν, εις υπάτας χειμώνα, θέρος νεάταις διακρίνας….»

«….Ανέμειξες εξ ίσου τον χειμώνα και το θέρος και με τα δύο, διαχώρισες δε τον χειμώνα εις υπάτες και το θέρος εις τις νεάτες…» (Ορφικός Ύμνος Απόλλωνος)

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των Αστρονόμων, οι χρόνοι, κατά τους οποίους οι εποχές του χειμώνος και του θέρους στην Γήν είχαν την αυτήν χρονικήν διάρκειαν, τοποθετούνται με απόλυτον ακρίβειαν στο έτος – 1.366 και στο έτος – 11.835. Ο αείμνηστος Έλλην Αστρονόμος Κωνσταντίνος Χασάπης, κάτω από το πρίσμα της γενικής επί της εποχής του υποτιμήσεως του χρονικού βάθους της Ελληνικής Πολιτισμικής Ιστορίας (κάτι το οποίον και σήμερα ακόμη συνεχίζεται), υπέθεσε ότι ο Ορφικός Ύμνος του Απόλλωνος μιλάει διά το φαινόμενον του – 1.366 και άρα οι Ορφικοί Ύμνοι πρέπει να εγράφησαν εκείνην την εποχήν. Είναι όμως έτσι; Ισχυρότατες ενδείξεις, οι οποίες συνεχώς πολλαπλασιάζονται, μαρτυρούν ότι υπάρχει μία μεγάλη πιθανότης ο Ύμνος να αναφέρεται στο γεγονός του – 11.835. Κάτι τέτοιο ανάγει την συγγραφήν των Ορφικών Ύμνων δύο περίπου χιλιετίες προ της συρράξεως Ελλήνων – Ατλάντων, την οποίαν περιγράφει ο Πλάτων και την προσδιορίζει περίπου στο – 9.560.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΣΟΣ (ΜΕΓΙΣΤΙΑΣ)

Ορφέας, Ευρυδίκη και Ερμής

10154654_1468678700027932_1364222667_n

Αφήστε μια απάντηση