Ο ΦΙΝΕΥΣ, ΟΙ ΑΡΠΥΪΕΣ, ΟΙ ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΙΣΤΙΑ

150019_1468432576719211_1132727080_n

Ο ΦΙΝΕΥΣ, ΟΙ ΑΡΠΥΪΕΣ, ΟΙ ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

Η κατάστασις, στην οποίαν έχουν περιέλθει οι Έλληνες εδώ και αρκετούς αιώνες, δεν διαφέρει πολύ από την κατάστασιν, στην οποίαν είχε περιέλθει ο τυφλός μάντις της Σαλμυδησσού, Φινεύς.
Η Ελληνική Μυθιστορία αναφέρει ότι τερατόμορφα πτηνά, οι Άρπυϊες, του ήρπαζαν την τροφήν του και εμόλυναν με τα περιττώματά τους το περιβάλλον του, καταδικάζοντας τον σε έναν αργό και μαρτυρκόν θάνατον.
Έτσι και οι Έλληνες βλέπουν τα ανθρωπόμορφα τέρατα των επικυριάρχων να τους κλέβουν τον καρπόν των μόχθων τους, να τους στερούν την ανεξαρτησίαν και την αξιοπρέπειάν τους και να μιαίνουν ό,τι Ιερόν και Όσιον έχει αυτή η ευλογημένη Χώρα, αποσκοπώντας στην με κάθε τρόπον πνευματικήν και οργανικήν τους εξόντωσίν. Δεν ημπορούσαν όμως μέχρι πρότινος να διακρίνουν την πραγματικήν γενεσιουργόν αιτίαν του φαινομένου, καθώς και τους τρόπους, με τους οποίους θα ήτο δυνατόν να εναντιωθούν στα αιμοβόρα κτήνη και στα άνοα υποχείριά τους. Έτσι οι σημερινές Άρπυϊες, οι δυνάστες μας, ήταν σίγουρες ότι θα επιτύχουν χωρίς εμπόδια τον σκοπόν τους.
Όμως ο Μύθος δεν τελειώνει έτσι!
Στον δρόμον του Φινέως ευρέθησαν οι Αργοναύτες, οι οποίοι τον ελύτρωσαν από το μαρτύριόν του, εξοντώνοντας τα μιαρά πτηνά.
Το ίδιο θα συμβεί και με τους Έλληνες. Ήδη οι νέοι Αργοναύτες είναι εδώ και τα βδελύγματα, τα οποία απομυζούσαν κάθε Ελληνικήν ικμάδα, το γνωρίζουν και κρώζουν, νομίζοντας ότι θα τους τρομοκρατήσουν.
Εις μάτην!
Το τέλος τους θα γραφεί ακριβώς κατά τον ίδιον τρόπον, με τον οποίον εγράφη το τέλος των Αρπυϊών του Φινέως! Δυστυχώς δι’ αυτούς, ο ησυχάζων γίγας Ελληνισμός έχει εγερθεί και ανέλαβεν δράσιν.
Η Ελληνική Μυθιστορία θα καταδείξει και πάλιν την καταλυτικήν διαχρονικότητάν της!

29/3/2014
ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΣΟΣ
(ΜΕΓΙΣΤΙΑΣ)

Ο Φινεύς και οι Άρπυϊες

Αφήστε μια απάντηση