ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΝΔΩΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΙΚΗ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΠΟ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥΣ!

ΕΛΛΑΔΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

vovos_kinimatografos_237485676

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΝΔΩΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΙΚΗ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΠΟ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥΣ!!!!!

Οι φορείς του Οπτικοακουστικού χώρου καταγγέλλουν την επικείμενη κατεπείγουσα ψήφιση του πολυνομοσχεδίου που καταργεί τις άδειες ασκήσεως επαγγέλματος των ειδικοτήτων όλων των τεχνικών κινηματογράφου, τηλεόρασης και πολυμέσων, καθώς και των δημιουργών, γεγονός που θα υποβαθμίσει συνολικά την αισθητική ποιότητα των παραγόμενων έργων με ολέθριες συνέπειες για την Τέχνη του Ελληνικού Σινεμά, πράγμα που θεωρείται απαραίτητο στην εκπροσώπηση της χώρας μας στα διεθνή και εγχώρια φεστιβάλ αλλά και στην εικόνα προβολής των έργων στις κινηματογραφικές αίθουσες και τις παραγωγές που αφορούν την τηλεόραση.

Οι κάτωθι φορείς του Οπτικοακουστικού ζητούν από τα πολιτικά κόμματα να μη ενδώσουν  σε αυτή την απαράδεκτη και αντιδεοντολογική απόφαση που θα οδηγήσει στον ευτελισμό της Τέχνης του Κινηματογράφου και της Τηλεόρασης σε επίπεδο τριτοκοσμικής χώρας.

Π.Ο.Θ.Α.

(ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΑΚΡΟΑΜΑΤΟΣ)

Π.Ο.Σ.Π.Ε.Ρ.Τ.

(ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ)

Ε.Τ.Ε.Κ.Τ.-Ο.Τ.

(ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ & ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ)

Ε.Τ.Ι.Τ.Α.(ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) 

Ε.Τ.Ι.Τ.Β.Ε.

(ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ)

Σ.Τ.ΤΗΛ.Ν.Ε.

(ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ) 

Ε.Τ.Ι.Τ.Κ. (ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ) 

Ε.Ε.Σ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ

Ακολουθεί κείμενο των φορέων που είχε αποσταλεί προς το Υπουργείο Οικονομικών, ζητώντας να μην καταργηθούν οι άδειες :

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΣΥΝΤΑΓΜΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ

΄Αρθρο 16

1.- Η τέχνη και η επιστήμη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερες. Η ανάπτυξη και η προαγωγή τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους…

2.- Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική,  επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων…

Ο Συνταγματικός Χάρτης της Χώρας αποτυπώνει και επικυρώνει την, από καταβολής συστάσεως των κοινωνιών, άρρηκτη σχέση Τέχνης και Επιστήμης, ως αποκλειστικών θεμελίων της Παιδείας, την οποία εντάσσει στις βασικές «αποστολές» του Κράτους, διασυνδέει δε, στις επόμενες των παραπάνω παραγράφους  του άρθρου 16, με την Εκπαίδευση, ρυθμίζοντας το πλαίσιο παροχής της, σε εκτέλεση ακριβώς αυτής της «αποστολής».

Συνεπώς, το ελληνικό Σύνταγμα αναγορεύει το τρίπτυχο Τέχνη – Επιστήμη – Εκπαίδευση σε πρώτιστα αγαθά «δημοσίου συμφέροντος». Στο αδιαπραγμάτευτο αυτό πλαίσιο, δεν είναι νοητή, ειδικώς για τους εντελλόμενους, φορείς και πρόσωπα, να υπηρετούν την Τέχνη και την Επιστήμη και συνολικά την Παιδεία,  η  αποσυνάρτηση των δύο εννοιών  (Τέχνης – Επιστήμης)  και, κυρίως,  η αποσύνδεσή τους από την Εκπαίδευση.

΄Εκφραση της συνταγματικής επιταγής αυτής, αποτελεί η αδιαμφισβήτητη παραδοχή, ότι το ανθρώπινο δυναμικό, που σχετίζεται και δραστηριοποιείται επαγγελματικά στους παραπάνω τομείς- δημόσια αγαθά, οφείλει – για προφανείς λόγους- να είναι εξειδικευμένο.

Στα πλαίσια αυτά, οι τεχνικοί κινηματογράφου συνιστούν επαγγέλματα «προδιαγραφών», η ύπαρξη των οποίων ουδόλως αντιβαίνει την συνταγματικώς κατοχυρωμένη αρχή της «επαγγελματικής ελευθερίας», όπως, μάλιστα, προσδιορίζεται ειδικώς στον νόμο 3919/2011, ο οποίος στο άρθρο 2 εξειδικεύει και καταργεί τους «αδικαιολόγητους περιορισμούς: (α) περιορισμένο αριθμό δικαιουμένων να ασκήσουν επάγγελμα βάσει εδαφικών ή πληθυσμιακών κριτηρίων, (β) χορήγηση διοικητικής άδειας στη βάση του αριθμού δικαιουμένων, (γ) γεωγραφικός περιορισμός, (δ) ελάχιστες αποστάσεις επαγγελματικών εγκαταστάσεων, (ε) περιορισμός στον αριθμό εγκαταστάσεων ανά επαγγελματία, (στ) περιορισμός στη διάθεση αγαθών, (ζ) περιορισμός νομικής μορφής στην άσκηση δραστηριότητας,  (η) περιορισμός περί συμμετοχής σε νομικά πρόσωπα, (θ) επιβολή τιμών αμοιβών κλπ. και (ι) κώλυμα παράλληλης παροχής υπηρεσιών.

Κανένας τέτοιος «αδικαιολόγητος περιορισμός» δεν υφίσταται ως προς τα επαγγέλματά μας. Συνεπώς, οι Τεχνικοί Βιομηχανίας Κινηματογράφου – Τηλεόρασης, ως περιγράφονται στην ΥΠΠΟ/ΔΙΚΟΜ/84148/1376/1402 27.10.2005 Υπουργική Απόφαση ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ Ν.3919/2011. ΄Αλλωστε, επ’αυτού έχει ήδη γνωμοδοτήσει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Υπ. Οικονομικών) με την με αριθμό 539/2011 Γνωμοδότησή του, την οποία επικαλούμαστε.

Αντιθέτως, η αυθαίρετη υπαγωγή των ειδικοτήτων μας στο ρυθμιστικό πεδίο του ν. 3919/2011, πέραν του παράνομου χαρακτήρα της, εφόσον δεν υφίσταται στην περίπτωσή μας, κανένας από τους προβλεπόμενους περιορισμούς , προσκρούει ευθέως στο Σύνταγμα δεδομένου ότι υποβαθμίζει ανεπίτρεπτα τις διαδικασίες παραγωγής Τέχνης σε παραγωγές «ανειδίκευτων εργατών», με ολέθριες συνέπειες σε πολλαπλά επίπεδα:

o       Καλλιτεχνική παραγωγή από απαίδευτο ανθρώπινο δυναμικό, με  αυτονόητη την υποβάθμιση του επιπέδου τους.

o       Απαξίωση των σχετικών τίτλων σπουδών.

o       Κατάργηση προδιαγραφών ασφαλείας των εμπλεκομένων.

o       Διακινδύνευση δημόσιας ή ιδιωτικής περιουσίας.

o       Απαξίωση του επιπέδου εξειδίκευσης του ανθρωπίνου δυναμικού, γεγονός που θα εμποδίσει (α) την ελεύθερη ανάπτυξη των επαγγελματιών στο ευρωπαϊκό ή και το διεθνές περιβάλλον (β) την προσέλκυση εκτέλεσης αλλοδαπών παραγωγών στη Χώρα μας και (γ) την προσέλκυση χρηματοδοτικών κεφαλαίων.

Η έως σήμερα πολιτική του ΥΠΠΟΤ περιοριζόταν –ορθά– στο να θέτει με αντικειμενικά κριτήρια τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται για την άσκηση ενός επαγγέλματος, που διεθνώς αξιώνει την όλο και μεγαλύτερη δυνατή εξειδίκευση. Ταυτόχρονα όμως και ακριβώς με αυτό τον τρόπο, διατήρησε μέχρι και σήμερα το επάγγελμα του Τεχνικού Κινηματογράφου και Τηλεόρασης ανοικτό σε όλους όσοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα για την άσκησή του (σπουδές επάνω στο αντικείμενό τους, ικανή εργασιακή εμπειρία, κ.λπ.). Με την επαναφορά του «ό,τι δηλώσεις, είσαι» η οποία διαγράφεται μέσα από την ακατανόητη ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών και με την άρση οποιουδήποτε περιορισμού όπως επιχειρείται, δημιουργούνται όλες οι προϋποθέσεις για ένα πραγματικά κλειστό επάγγελμα, αφού τα πρόσωπα που θα το ασκήσουν θα επιλέγονται με αδιαφανή κριτήρια αποκλειστικά και μόνο από ανεξέλεγκτους εργοδοτικούς φορείς, οι οποίοι θα μπορούν να ονοματίσουν τον οποιονδήποτε, ο,τιδήποτε.

Μετά τιμής,

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ

Π.Ο.Θ.Α.

(ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΑΚΡΟΑΜΑΤΟΣ)

Π.Ο.Σ.Π.Ε.Ρ.Τ.

(ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ)

Ε.Τ.Ε.Κ.Τ.-Ο.Τ.

(ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ & ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ) 

Ε.Τ.Ι.Τ.Α.(ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) 

Ε.Τ.Ι.Τ.Β.Ε.

(ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ) 

Σ.Τ.ΤΗΛ.Ν.Ε.

(ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ) 

Ε.Τ.Ι.Τ.Κ.

(ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ) 

Ε.Ε.Σ.

(ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ)

Αφήστε μια απάντηση