ΔΟΜΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

END ΒΙΚΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

un

Ο Δήμος προσκαλεί στο να δομηθεί χρηματοδότηση με εγγύηση του κ. Σώρρα και είναι αποκλειστική ευθύνη του κ. Σώρρα να καλύψει κάθε κόστος που πιθανά να δημιουργηθεί κατά την υλοποίηση της ρευστοποίησης της περιουσίας του με σκοπό να υλοποιηθούν έργα υποδομής κοινής ωφελείας και αναταποδοτικά στην περιοχή του εκάστοτε δήμου.

Αυτό υλοποιείται κατόπιν αιτήματος-πληρεξουσίου του Δήμου- Δημάρχου με συγκεκριμένες διαδικασίες. Ο κ. Σώρρας αφού βάζει τις εγγυήσεις κρατάει την διαχείρηση για το πρόγραμμα μέχρι την τελική αποπληρωμή του κόστους εγκατάστασης συντήρησης και απόσβεσης και αποπληρωμής των κεφαλαίων που προσωρινά διατέθηκαν από το ταμείο από όπου ο κ. Σώρρας έχει λάβει την χρηματοδότηση.

Σε καμίαν περίπτωση δεν μεταφέρονται οποιαδήποτε βάρη είτε άμμεσα είτε έμμεσα προς τον Δήμο/Δημόσιο. Ο Δήμος από την άλλη πλευρά μπορεί να επιβλέπει , παρεμβαίνει, κατευθύνει και να έχει τον πλήρη εποπτικό ρόλο και έλεγχο για τα έργα τα οποία υλοποιούνται στον Δήμο.

Τα έργα μεταφέρονται ως κληροδότημα και ως τίτλος νομής και κατοχής άμεσα στον Δήμο ενώ διατηρείται η λειτουργία των ανταποδοτικών έργων κάτω από το ταμείο που έχει δημιουργηθεί από τον κ. Σώρρα για τον εκάστοτε Δήμο μέχρι την τελική τους εξόφληση και που καλύπτει κόστος εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης για το σύνολον της χρονικής διάρκειας μέχρι την αποπληρωμή. Επίσης με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η μεταφορά βαρών οποιασδήποτε μορφής στο Δήμο ή Δημόσιο.

Τα έργα χωρίζονται σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες.

Η πρώτη είναι τα κοινωφελή ή και έργα υποδομής που δεν έχουν έσοδα παρά μόνο έξοδα εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης όπως πλατείες, δρόμοι, ύδρευση κλπ.που χρειάζεται ο Δήμος.

H δεύτερη κατηγορία αφορά στα έργα ανταποδοτικού χαρακτήρα με τα οποία το ταμείο που έχει δημιουργηθεί υπό την αιγίδα του εγγυοδότη – επενδυτή μπορεί να δημιουργήσει κερδοφόρες επιχειρήσεις εντός αλλά και εκτός του Δήμου καθώς επίσης δεν περιορίζεται στα στενά γεωγραφικά πλαίσια της χώρας. Με τα έσοδα από τα έργα αυτά αποπληρώνονται τα έξοδα – κόστος εγκατάστασης και συντήρησης κατηγορίας 1 και κατηγορίας 2 καθώς επίσης επιστρέφεται το κεφάλαιο στον φορέα-ταμείο από όπου έχουν παρθεί τα κεφάλαια για τον σκοπό αυτό. Έτσι σταδιακά αφού αποπληρωθεί το σύνολον των κεφαλαίων εντός της περιόδου των 50 ετών (δικαίωμα αποπληρωμής) η λειτουργία των έργων θα μεταβιβαστεί και αυτή με τη σειρά της στο Δήμο/Δημόσιο εξολοκλήρου.

Η τρίτη κατηγορία αφορά στην εξαγορά και αποπληρωμή κόκκινων δανείων των δημοτών κλπ πρός τις Τράπεζες ή / και οφειλών όλων των ειδών πρός το Δημόσιο, καθώς επίσης αναχρηματοδότηση επιχειρήσεων και άμεση στήριξη των δημοτών που έχουν άμεση ανάγκη μετά απο την αφαίμαξη που έχουν υποστεί από την ανθρωπιστική κρίση που μας έχουν επιβάλει στην χώρα αδίκως.

Με την ένταξη του προγράμματος σε κάθε Δήμο δημιουργούνται αμέσως θέσεις εργασίας για όλους τους δημότες και εξαλείφεται η ανεργία λόγω του ότι είναι απαράβατος όρος τα έργα που υλοποιούνται να απασχολοήσουν Δημότες και μόνο στην περίπτωση που το εργατικό δυναμικό δεν θεωρήται επαρκές να καλεσθούν πρός εργασία Έλληνες πολίτες από άλλους Δήμους και σε τρίτη φάση αν δεν επαρκούν και αυτοί να καλεσθούν οικονομικοί μετανάστες ώστε να εργαστούν υπό ανθρώπινες συνθήκες. Εν κατακλίδη ο Δήμος εξοφλεί όλες του τις οικονομικές εκκρεμότητες δάνεια προμηθευτές κλπ κλπ και δημιουργεί τις συνθήκες ισορροπίας σε ότι αφορά την ανάπτυξη και ευημερία των δημοτών του χωρίς να έχει οποιοδήποτε βάρος από το πρόγραμμα και χωρίς να βάζει καμία υποθήκη στην περιουσία του Δήμου. Όλα τα προηγούμενα έργα υπόκεινται στο γράμμα του νόμου βάση του καταστατικού των Ηνωμένων Εθνών και τις διεθνής συνθήκες και νόμους που διέπουν το πρόγραμμα (Bretton Woods 1944 κλπ)

Αυτή η πρόταση δεν έχει σε τίποτα να κάνει με τις άλλες προτάσεις που κυκλοφορούν.

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΜΠΕΖΟΥΓΛΩΦ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΙΚΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

domisi

Αφήστε μια απάντηση