Αυγ 242017
 

ΣΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ ( 8ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ Π.Κ.)
ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΟΘΕΥΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ……… ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΟΣ
ΔΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΧΤΥΠΑΕΙ Η ΚΑΜΠΑΝΑ ΑΡΑΓΕ????????

Νόθευση αποδεικτικών

Αρθρο 150.

Οποιος με πρόθεση νοθεύει, καταστρέφει ή κρύβει έγγραφα ή άλλα αντικειμένα που μπορούν να χρησιμεύσουν για την απόδειξη δικαιωμάτων ή την υποστήριξη συμφερόντων του ελληνικού κράτους ή συμμάχου του απέναντι σε άλλο κράτος τιμωρείται με Κάθειρξη.

Κατάχρηση πληρεξουσιότητας

Αρθρο 151.

Οποιος ως πληρεξούσιος του ελληνικού κράτους ή συμμάχου του,
διεξάγει με κάποια άλλη κυβέρνηση υποθέσεις του εντολέα του με πρόθεση
κατά τέτοιο τρόπο που να μπορεί να προκύψει βλάβη για τον εντολέα,
τιμωρείται με Κάθειρξη.

Προτείνουμε:

...