Μαΐ 152015
 

12Artemis Sorras
ADELPHIA POLEMISTES,
What this means [ the High Court Decision Below ] is as follows;

The anth-Ellines KTHNH just stepped on a «Land Mine removed their foot and it exploded in their face – see below what they have unleashed – if we take full advantage of it ].

1. The funds owing to the Tax Department by Mr. Artemis Sorras – WHAT & How we can do & take advantage of the Tax Debt of Mr. Sorras is this :
a. We need / can spread «this wonderful news» throughout all of the centres – all 950 – 1050 – of the KAPODISTRIAKI EPIKRATEIA – the news / facts – that «Mr. Artemis Sorras» owes this money to the tax dept [ all EUR 28. 7 billion + accrued interest ] and the Ellines who are «owed money from the Tax Department «seize pro-rata» amounts from Mr. Sorras – which we will evidence and confirm by means of «pro-rata» seizure certificates «from Mr. Sorras / SYNELEUSIS ELLINON Tax Department;
Some of the interesting events that will occur – immediately – all positive for Mother Ellas, Ellines & Ellinismos – are as follows : [ and I know you can & will come up with numerous others ].
b. It will spread «like fire» that the «Tax Receipts» are «legal Tender» – and can be «exchanged» for goods – in all walks of life;
c. It will spread like fire – that the «Tax Levy» – has derived from the Shares of the Bank D’ Orient which are owned by Mr. Sorras / END National Debt..!
d. It will create «an immediate» parallel currency – and we can issue the «Bank D’ Orient Tax Debt Currency Certificate» in – Notes of 5-10-50-100-200-300-500-1000-10000-50000-100000 – and similar.
e. It will «envelope» – ALL the scum bag MME channels – blogosphere – and all alternative media – into a huge «news & mail storm» that will ensue.
f. It will «bring out» the US Treasury IBOE Obligation deposits, in favour of Mother Ellas, & a slew of other «interesting points» that have «recently» come out – like the Global Trust Funds – «which were fogotten in an account @ Bank of Greece since 1984..[ wink, wink, wink ]…!
g. It will «spring forward» – capapult – the further organization of the 5th SYNELEUSIS ELLINON – into the forefront throughout all our Ellas – since- «now Ellines have created «an immediate parallel currency – which is legal tender.
h. The above – will cause the scum bag – anth-ellines – bastard – sub human – monsters – KTHNH – «to – literally – run for the hills» – since – now the Adelphia Ellines have «another currency to deal with».

[ To further assist this – we need to calculate – the Capital Funds «of the Debt owed together with the «accrued interest» – and establish the Bank d’ Orient Artemis Sorras Tax Payment Fund – since – the «confirmation of the Tax Office of the Debt owed by Mr. Sorras, is a fact – therefore – «the Alternative Tax Debt Currency Note issuance» – [ backed by the Court Decision ] – «unleashes» these «Tax Funds» to the Public – via this ingenious Tax Note issuance route which is supported by the Highest Court Decision.

[ The mainstream MMEs will go crazy…!
[ All the political – scum bag – anth-Ellines – sub human – monstres – will «never come down from the hills».
[ Mother Ellas, Ellines, & Ellinismos, will «drown» these scum bags, «in their own Tax Currency Note paper backed by the Bank D’ Orient Shares».
[ The SYNELEUSIS ENOMENON ELEUTHERON AUTOXTHONON ELLINON will catch fire – throughout Mother Ellas.
[ The issue will become «main conversation» overnight, «throughout Mother Ellas.
[ The anth-Ellines Scum Bag – KTHNH – bastards – «have just stepped on a land mine, [ not a time bomb ] – and it has EXPLODED in their face.

[ I know, you will come up with additional info-data-docs- to add to the «Basis & Guide of Redemption of the Artemis Sorras / END National Debt Tax Redemption Note Certificates based on the Bank D/ Orient Debt. [ And here – we can ADD – all other Shares we have – and «exponentianlly» increase «the deemed» Tax Debt Owed to the Tax Department – such that – the Artemis Sorras Bank D’ Orient Tax Obligation Redemption Fund grow to more than EUR 200 – 300 – 400 – 500 Billion – or more ].
[ To assist in the paper work – we will request the Adelphia Ellines to help support the system, by means of a nominal – small – amount – to assist with admini – paper – staffing – [ since this will be a 24/7 operation ] throughout Mother Ellas.

COUNTER-REDEPTION : The Tax Debt which is owed by Adelphia Ellines – What they can do is this : «Since – the Adelphia Ellines «have seized – part of the tax debt owed by Mr. Sorras to the Tax Department – [ it is an asset of the Tax Department ] they are now able «to sell» their Tax Note Certificate – which is owed to the Tax Department by Mr. Sorras – to the Adelphia Ellines «who owe the Tax Department» – [ at a discount even if need be ] – and the Adelphia Ellines who buy the «Tax Certificates of the Debt Owed to the Tax Department – can SELL – Exchange – Surrender – those Certificates – that «Tax Department Asset» – «back» to the Tax Department – TO CLEAR OUT THEIR OWN TAX DEBT….!!!!
THEREFORE : We have now completed «the complete – Full – 360 Degree «Recycle of the Artemis Sorras Tax Dept owed to the Tax Department, which has been confirmed by the Tax office in Patra, and has been «Re-Confirmed by the Highest Court, that Adelphia Ellines who are owed funds by the Tax Department can SEIZE funds – assets – which are due and owing to the Tax Department – AND – since the Debt Owed to the Tax Department is «evidenced» by the Pro Rata Notes issued by SYNELEUSIS AUTOXTHONON ELLINON BANKING, FINANCE & ECONOMIC TREASURY DEPARTMENT – [ given that the Tax Department – HAS REFUSED – to seize – take – exchange – one share of Bank D. Orient Share – with / from Mr. Sorras, retain «the tax owed» – and «give Mr. Sorrass the «change».
As a result – Mr. Sorras & Co., supported by the SYNELEUSI ENOMENON ELEUTHERON AUTOXTHONON ELLINON & the Specialist Crack Team of Special Economic, Banking, & Finance Forces : «takes» this opportunity – CONFIRMED – by the Highest Court – and Hang / Decapitate / annihilate the anth-Ellines & the «LERNEA YDRA» Monster that they set up against Mother Ellas, Ellines, & Ellinismos.

ADELPHIIA ELLINES : Your comments please.
META TIMIS,
«ME – AGONISTIKOUS XERETISMOUS»

Προτείνουμε:

  One Response to “Artemis Sorras : ADELPHIA POLEMISTES, The anth-Ellines KTHNH just stepped on a «Land Mine removed their foot and it exploded in their face – see below what they have unleashed – if we take full advantage of it ]”

  1. ΣΟΦΗ ΕΞΑΠΟΛΥΣΗ ΕΛΛΑΝΙΑΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ! Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΠΑΕΙ ΤΑ ΔΕΣΜΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΤΗΣΗ ΤΗΣ! ΟΛΟΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΝΟΙΚΕΙ, ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ! ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 5Η ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ! ΔΥΝΑΜΗ ΦΩΣ!

...